Tower of Saviors 維基
Advertisement
Tower of Saviors 維基
七星級中華餐館
召喚獸 所需靈魂 名稱 屬性 體力 回合 限制
1206i.png Refine1.png050
Refine2.png:150
Refine3.png:300
Refine4.png:500
總計:1000
雜技團大廚 火屬性i.png 20 2
弘揚中華廚藝 火屬性i.png 20 2
嘗遍五湖四海 火屬性i.png 20 2
寄予本願的小餐館 火屬性i.png 20 2

1206i.png 沒有昇華故事 ※

雜技團大廚

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

1206i.pngCD: 13Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
1
330i.pngRace妖精類.png
1202
CD:3(4)
19740 390
330i.pngRace妖精類.png
1202
CD:3(2)
19740 390
1206i.pngRace人類.png
6783
CD:6(6)
100 10
SI032.png單次5+火符石盾

弘揚中華廚藝

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

1206i.pngCD: 13Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
1
330i.pngRace妖精類.png
1794
CD:3(2)
39840 390
330i.pngRace妖精類.png
1794
CD:3(4)
39840 390
1206i.pngRace人類.png
6783
CD:6(6)
100 10
SI032.png單次6+火符石盾

嘗遍五湖四海

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

1206i.pngCD: 13Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
1
330i.pngRace妖精類.png
2677
CD:3(4)
62430 390
330i.pngRace妖精類.png
2677
CD:3(2)
62430 390
1206i.pngRace人類.png
4228
CD:2(2)
157260 540
SI229.png軌跡燃燒100

寄予本願的小餐館

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

1206i.pngCD: 13Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
1
330i.pngRace妖精類.png
3996
CD:3(2)
97840 390
330i.pngRace妖精類.png
3996
CD:3(4)
97840 390
1206i.pngRace人類.png
4787
CD:2(2)
228790 540
SI229.png軌跡燃燒200

※ 七星級中華餐館 首次通關獎勵:SingleDiamond.png 1粒 ※

昇華系列關卡