FANDOM


狹縫之門 ‧ 戰域
名稱 屬性 體力 鑰匙 回合 經驗 經/體 限制
傳教祭壇 五屬 10 7 5 525 53

固定掉卡關卡 銅卡

傳教祭壇

體力消耗 10 回合 5 經驗值 250 (25 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1 銅卡
968iRace人類
900 3 7000 40
968iRace人類
900 3 7000 40
2 銅卡
974iRace人類
1400 3 20000 70
974iRace人類
1400 3 20000 70
3 銅卡
973iRace人類
3000 2 58000 300
4 銅卡
967iRace人類
920 1 56000 430
967iRace人類
920 1 56000 430
5 銅卡
971iRace人類
2800 2 83000 560
971iRace人類
2800 2 83000 560
除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。