FANDOM


狭缝之门 ‧ 战域
名称 属性 体力 钥匙 回合 经验 经/体 限制
传教祭坛 五属 10 7 5 525 53

固定掉卡关卡 铜卡

传教祭坛

体力消耗 10 回合 5 经验值 250 (25 / 体)
层数 敌人 攻击 CD HP 防御
1 铜卡
968iRace人类
900 3 7000 40
968iRace人类
900 3 7000 40
2 铜卡
974iRace人类
1400 3 20000 70
974iRace人类
1400 3 20000 70
3 铜卡
973iRace人类
3000 2 58000 300
4 铜卡
967iRace人类
920 1 56000 430
967iRace人类
920 1 56000 430
5 铜卡
971iRace人类
2800 2 83000 560
971iRace人类
2800 2 83000 560
除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。