FANDOM


午夜的黑猫骑士
午夜的黑猫骑士
名称 属性 体力 回合 经验 经/体 限制
加速捣蛋 简单 五属 20 7 1000 50
快速捣蛋 一般 五属 30 7 2250 75
超速捣蛋 困难 五属 40 7 4000 100

开放时间记录

开始 结束 备注
2016年10月24日(一)2016年10月30日(星期日)

公会任务『捣蛋舞台猜猜寻』

捣蛋派对正式开始,与公会成员一起狂呼吧!

《神魔之塔》的搞怪舞会现已开放,想参加「哗鬼捣蛋舞会」并环回 360 揭开所有鬼怪的真面目,就要先逮住「黑猫摩托车 ‧ 十月三十」取得「捣蛋邀请函」!
活动期间进入『午夜的黑猫骑士』关卡,将有机会获得捣蛋邀请函,每款捣蛋邀请函代表不同的公会积分;达到指定积分及成功集齐 11 款捣蛋邀请函,更可得到终极大奖「黑猫摩托车 ‧ 十月三十」 1 只 (技能等级为 MAX)!这次公会任务当中亦设有个人奖赏,让召唤师有机会以个人能力收集丰富素材!

是次公会任务百大公会将以全球公会计算 (包括繁体中文及英文伺服器),并分为 2 个组别:组别 I (公会等级 1 – 10 等) 及 组别 II (公会等级 11 – 17 等) 。快召集公会成员,共享荣耀吧!

捣蛋邀请函积分换算表积分换算方法:

关卡 捣蛋邀请函 换算积分 稀有捣蛋邀请函 换算积分
加速捣蛋 简单Item2402Item240310分Item240130分
快速捣蛋 一般Item2404Item240520分Item240650分
超速捣蛋 困难Item2407Item2408Item241040分Item2409Item2411200分

累积奖赏如下:

【公会奖赏】
公会积分达 个人积分达 奖赏 数量
2,000 分或以上EvoPlus20 分或以上SingleDiamond 1 粒
4,000 分或以上EvoPlus40 分或以上617i
2 只
7,000 分或以上EvoPlus70 分或以上
1215iCD: 23Lv.1
1 只
12,500 分或以上EvoPlus125 分或以上
672iLv.1
1 只
集齐 11 款捣蛋邀请函,
20,000 分或以上
EvoPlus200 分或以上
1215iCD: 9Lv.1
1 只
(技能等级为MAX)
【个人奖赏】
400 分或以上6029i 1
800 分或以上292i EvoPlus
1018iCD: 10Lv.1
各 1 只
1500 分或以上400i 1 只
集齐 11 款捣蛋邀请函 Title-金 1 个

加速捣蛋 简单

体力消耗 20 回合 7 经验值 1000 (50 / 体)
层数 敌人 攻击 CD HP 防御 敌人技能
057iRace妖精类
1528 3 13655 30
059iRace妖精类
1596 3 13527 30
061iRace妖精类
1530 3 13687 30
063iRace妖精类
1565 3 13719 30
065iRace妖精类
1596 3 13655 30
107iRace兽类
1191 2 15457 40
109iRace兽类
1257 2 15168 40
111iRace兽类
1192 2 15552 40
113iRace兽类
115iRace兽类
1257 2 15417 39
871iRace妖精类
1238 2 16250 320
872iRace妖精类
638 1 13570 330
873iRace妖精类
1616 3 21130 270
874iRace妖精类
606 1 18070 410
875iRace妖精类
1286 2 17950 380
5
随机
6002iRace神族
971 1(1) 206320 2350
6003iRace神族
1365 1(2) 217840 2230
6
随机
6001iRace神族
4370 3(3) 340890 2510
6004iRace神族
1632 1(1) 352940 2960
6005iRace神族
3306 2(2) 348310 2700
7
1215iRace人类
2580 1(1) 486300 4640
行动装置暂时无法观看故事


快速捣蛋 一般

体力消耗 30 回合 7 经验值 2250 (75 / 体)
层数 敌人 攻击 CD HP 防御 敌人技能
057iRace妖精类
3328 3 24975 30 SI167 连击
059iRace妖精类
3476 3 24687 30 SI167 连击
061iRace妖精类
3330 3 25047 30 SI167 连击
063iRace妖精类
3405 3 25119 30 SI167 连击
065iRace妖精类
3476 3 24975 30 SI167 连击
107iRace兽类
2591 2 34777 40 SI102 4+Combo盾
109iRace兽类
SI102 4+Combo盾
111iRace兽类
SI102 4+Combo盾
113iRace兽类
2736 2 35137 40 SI102 4+Combo盾
115iRace兽类
2737 2 34777 40 SI102 4+Combo盾
871iRace妖精类
872iRace妖精类
1329 1 22240 330
873iRace妖精类
3362 3 34630 270
874iRace妖精类
1278 1 29620 410
875iRace妖精类
2682 2 29420 380
5
随机
6002iRace神族
2899 1(1) 764140 2350 SI221 风化 ‧ 转
6003iRace神族
4074 1(2) 806810 2230 SI250 隐身
6
随机
6001iRace神族
13046 3(3) 1262550 2510 SI251 无视减伤
6004iRace神族
4872 1(1) 1307190 2960 SI165 2秒转珠
6005iRace神族
4934 2(1) 1290730 2700 SI188 越攻越强
7
1215iRace人类
(3648)
5613
1(1) 1801910 4640 SI229 突击 ‧ 燃烧10%
行动装置暂时无法观看故事


超速捣蛋 困难

体力消耗 40 回合 7 经验值 4000 (100 / 体)
层数 敌人 攻击 CD HP 防御 敌人技能
057iRace妖精类
4678 3 41215 30 SI167 连击
059iRace妖精类
4886 3 40807 30 SI167 连击
061iRace妖精类
4680 3 41317 30 SI167 连击
063iRace妖精类
4785 3 41419 30 SI167 连击
065iRace妖精类
4886 3 41215 30 SI167 连击
107iRace兽类
4341 2 58927 40 SI103 5+Combo盾
109iRace兽类
4587 2 57828 40 SI103 5+Combo盾
111iRace兽类
SI103 5+Combo盾
113iRace兽类
4586 2 59537 39 SI103 5+Combo盾
115iRace兽类
4587 2 58927 39 SI103 5+Combo盾
871iRace妖精类
5056 2 55470 320
872iRace妖精类
2605 1 46330 330
873iRace妖精类
6952 3 72140 270
874iRace妖精类
2505 1 61700 410
875iRace妖精类
5258 2 61290 380
672iRace魔族
99999 6(6) 584370 330 SI104 6+Combo盾
5
随机
6002iRace神族
4327 1(1) 1140510 2350 SI221 风化3000 ‧ 转
6003iRace神族
6082 1(2) 1204230 2230 SI156SI250 隐身 ‧ 隐攻回复变0 ‧ 3回
6
随机
6001iRace神族
19473 3(3) 1884240 2510 SI251SI121SI123 附加消除重置 ‧ 无视减伤
6004iRace神族
7273 1(1) 1951020 2960 SI165SI121SI123 附加消除重置 ‧ 2秒转珠
6005iRace神族
7365 1(2) 1925420 2700 SI188SI121SI123 附加消除重置 ‧ 越攻越强
7
1215iRace人类
(5445)
8378
1(1) 3152640 4640 SI229 突击 ‧ 双重燃烧10%

※ 午夜的黑猫骑士 首次通关 可获得1粒 SingleDiamond

行动装置暂时无法观看故事
除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。