FANDOM


古希腊神的妄语 ‧ 暗
召唤兽 所需灵魂 名称 属性 体力 回合 限制
1144i1145i1379i Refine1050
Refine2:150
Refine3:300
Refine4:500
总计:1000
卡俄斯之子 水属性i火属性i木属性i暗属性i 20 4
星际灾难 水属性i木属性i光属性i暗属性i 20 4
混沌监狱 水属性i木属性i光属性i暗属性i 20 4
低等生物 五属 20 4

卡俄斯之子

体力消耗 20 回合 4 经验值 (0 / 体)
队友:
1144iCD: 15Lv.最大
层数 敌人 攻击 CD HP 防御 敌人技能
1
300iRace妖精类
731 2(3) 4540 10
294iRace妖精类
736 2(2) 4280 10
300iRace妖精类
731 2(3) 4540 10
2
101iRace妖精类
1018 3(2) 6310 140 SI303SI047 攻后转木4颗
099iRace妖精类
1046 3(3) 5890 130 SI302SI047 攻后转火4颗
101iRace妖精类
1018 3(4) 6310 140 SI303SI047 攻后转木4颗
3
341iRace龙类
4080 6(6) 100 10 SI032 单次5+火符石盾
343iRace龙类
4080 6(6) 100 10 SI034 单次5+光符石盾
4
546iRace兽类
592 1(1) 11730 380 SI219 双重冻结
行动装置暂时无法观看故事


星际灾难

体力消耗 20 回合 4 经验值 (0 / 体)
队友:
1144iCD: 15Lv.最大
层数 敌人 攻击 CD HP 防御 敌人技能
1
256iRace进化素材
4080 6(6) 100 10 SI033 单次6+木符石盾
259iRace进化素材
4080 6(6) 100 10 SI035 单次6+暗符石盾
2
291iRace强化素材
1273 2(2) 23960 390
426iRace强化素材
1256 2(3) 24280 370
3
555iRace兽类
100 1(1) 48910 530 SI256SI126 消心盾5% ‧ 扣血30%
4
559iRace魔族
2092 2(2) 54270 580 SI215 黑白符石
行动装置暂时无法观看故事


混沌监狱

体力消耗 20 回合 4 经验值 (0 / 体)
队友:
1145iCD: 11Lv.最大
1379iCD: 11Lv.最大
层数 敌人 攻击 CD HP 防御 敌人技能
1
324iRace强化素材
2683 3(3) 68690 100 SI093 首消3Combo盾
328iRace强化素材
2705 3(4) 57350 120 SI095 首消5Combo盾
320iRace强化素材
2699 3(2) 60310 110 SI094 首消4Combo盾
2
338iRace妖精类
1916 2(2) 743260 380 SI224 15%隐藏符石5颗
338iRace妖精类
1916 2(3) 743260 380 SI224 15%隐藏符石5颗
3
476iRace妖精类
2458 2(2) 1269280 710 SI219 三重冻结
4
701iRace进化素材
1123 1(1) 1931720 970 SI116 首消光追击零化
行动装置暂时无法观看故事


低等生物

体力消耗 20 回合 4 经验值 (0 / 体)
队友:
1145iCD: 11Lv.最大
1379iCD: 11Lv.最大
层数 敌人 攻击 CD HP 防御 敌人技能
1
967iRace人类
2832 3(3) 835430 750 SI165 (5回转珠减2秒)
971iRace人类
925 1(1) 862170 720 SI228 黏附
2
647iRace人类
1959 2(2) 891250 630 SI229 随机纵向燃烧10%
650iRace人类
(1037)
1037
1(1) 901630 610 SI160 先攻
3
458iRace人类
1862 2(2) 953660 840 SI254 强化盾
459iRace人类
876 1(1) 961480 860 SI188 越攻越强
4
004iRace人类
1719 1(1) 1685920 710 SI301SI236 水电击
行动装置暂时无法观看故事

※ 古希腊神的妄语 ‧ 暗 首次通关奖励:SingleDiamond 1粒 ※

升华系列关卡

408i 409i 410i 411i 412i

511i 512i 513i 514i 515i

481i 482i 483i 484i 485i

686i 687i 688i 689i 690i

148i 151i 154i 157i 160i

851i 852i 853i 854i 855i

192i 194i 196i 198i 200i

506i 507i 508i 509i 510i

641i 642i 643i 644i 645i

591i 592i 593i 594i 595i

296i 299i 302i 305i 308i

571i 572i 573i 574i 575i

345i 347i 349i

816i 817i 818i 819i 820i 821i 822i 823i 824i 825i 826i 827i

389i 391i 393i 395i 397i

785i 787i 789i 588i 589i

414i 416i 418i 420i 422i

433i 435i 437i

981i 983i 985i 498i 500i

711i 712i 713i 714i 715i

532i 534i 536i 538i 540i

597i 599i 601i 603i 605i

677i 679i 681i 683i 685i

623i 626i 629i 632i 635i

651i 652i 653i 654i 655i

716i 717i 718i 719i 720i

1126i 1127i 1128i 1129i 1130i

747i 749i 751i 753i 755i 757i 759i 761i 763i 765i 767i

1181i 1182i 1183i 1184i 1185i

802i 804i 806i 808i 810i

862i 864i 866i 868i 870i

882i 884i 886i 888i 890i

892i 894i 896i 898i 900i 902i 904i 906i 908i 910i 912i 914i 916i

947i 949i 951i 953i 955i

987i 989i 991i 993i 995i

1032i 1034i 1036i 1038i 1040i

1336i 1337i 1338i 1339i 1340i

1091i 1092i 1093i 1094i 1095i 1096i 1097i

1351i 1352i 1353i 1354i 1355i

1137i 1139i 1141i 1143i 1145i

1167i 1169i 1171i 1173i 1175i

1201i 1202i 1203i 1204i 1205i 1206i 1207i 1208i

1390i 1391i 1392i 1393i 1394i

1506i 1507i 1508i 1509i 1510i 1511i 1512i 1513i

1571i 1572i 1573i 1574i 1575i 1576i 1577i 1578i

1726i 1727i 1728i 1729i 1730i 1731i 1732i 1733i 1734i

1759i 1760i 1762i 1764i 1766i 1768i 1769i

1786i 1788i 1790i 1792i 1793i 1795i 1796i 1797i

1882i 1883i 1884i 1885i 1886i 1887i 1888i 1889i

1955i 1956i 1957i 1958i 1959i 1960i 1961i 1962i

1666i 1667i 1668i 1669i 1670i

2101i 2103i 2105i 2107i 2109i 2111i 2112i 2113i 2117i 2123i 2125i

2082i 2083i 2084i 2085i 2086i 2087i 2088i 2089i

2150i 2152i 2153i 2154i 2155i 2156i 2157i 2159i 2162i 2169i

8002i 8004i 8006i 8008i 8010i 8012i8014i

9002i 9004i 9006i 9008i 9010i 9012i9014i

除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。