FANDOM


女妖的酣歌
女妖的酣歌
名稱 屬性 體力 回合 經驗 經/體 限制
憐憫之聲 極限 五屬 1 戰靈 20 0
憐憫之聲 挑戰 五屬 2 戰靈 20 0

開放時間記錄

開始 結束 備註
2016年02月23日(二)2016年03月01日(二) 因2/23緊急維護而延長

公會討伐戰『夜臨女妖的歌韻』

官方資料來源
時間:2 月 23 日 (二) 至 3 月 1 日 (二)
全新公會討伐戰『夜臨女妖的歌韻』即將展開!公會各成員一定要齊心協力闖關,於有限時間內共同完成任務!
召喚師參與討伐戰時,將有機會獲得以下獎賞:

 • 每一次參與討伐戰戰鬥,均可即時獲得一次「每次參加獎賞」抽獎機會。
達成進度 「挑戰」難度抽獎獎品列表 「極限」難度抽獎獎品列表
1% 以下576i ×1576i ×1
1% 或以上 617i ×1
292i ×1
Soul ×120
Soul ×60
Soul ×30
426i427i428i398i291i 隨機 ×1
280i281i282i283i284i 隨機 ×1
7007i ×1
617i ×1
292i ×1
Soul ×100
Soul ×50
Soul ×20
Soul ×10
426i427i428i398i291i 隨機 ×1
280i281i282i283i284i 隨機 ×1
275i276i277i278i279i 隨機 ×1
7007i ×1

 • 每當討伐戰任務完成度達 100%時,會產生 5 次抽獎機會,並按完成度向召喚師派出。每 20% 完成度即換成一次抽獎機會:
『完成任務獎賞』抽獎獎品列表
617i ×1
292i ×1
Soul ×50
Soul ×100
426i427i428i398i291i 隨機 ×1
7007i ×1
 1. 餘下的抽獎機會則按剩餘完成度由高至低派發。
 2. 如遇到完成度相同的情況,則會以參與任務的先後次序排列,較早參與任務者可獲得較佳之排序。
 3. 「完成任務獎賞」會於每次任務進度達 100%後在「討伐戰獎勵」中顯示。

 • 召喚師曾參與挑戰或極限難度任務並達到 2% 完成度或以上 ,並且該任務其後進度達 100%,則計算作個人完成次數乙次。
 • 當召喚師個人完成次數 (包括挑戰及極限難度) 達至指定數目,將可獲得以下獎賞:
個人完成次數 獎賞
1 617i ×1
3 425i ×1
5 Soul ×200
10 744i ×1
20 400i ×1
30 292i ×1
 • 當召喚師個人完成次數達 30 次或以上,並完成最少挑戰難度及極限難度任務各 1 次,將可獲得獎賞7007i 1 隻。
  • 『個人累積獎賞』會於每次討伐戰活動完結後在「社群」->「獎賞」中顯示

每次完成「討伐戰」都可為你的公會帶來榮耀!
累積完成次數最多的首 100 個公會,將會獲贈黃金徽章,彰顯大家努力的成果!
百大公會將以全球公會計算 (包括繁體中文及英文伺服器),所有公會分為兩個組別 – 組別 I (公會等級 1 – 10 等) 及 組別 II (公會等級 11 – 16 等)。每個組別的首 100 名公會即成為該組別的百大公會。
「討伐戰」百大公會排名將會於活動後公佈,詳情請留意神魔官方粉絲頁最新消息。

註︰
 1. 每次建立或進入「挑戰」級討伐戰任務需要消耗 2 個戰靈;建立或進入「極限」級任務則需要消耗 1 個戰靈。
 2. 每個任務關卡必須於開啟後 24 小時內完成 (進度達100%) ,否則任務會自動關閉,召喚師亦不會得到任何完成任務之獎賞。
 3. 每次挑戰限時 5 分鐘,如召喚師在挑戰中途關閉遊戲程式,必須在進入關卡後 15 分鐘內完成戰鬥,否則將會超出可戰鬥時間,自動放棄是次挑戰,一切進度亦不會被紀錄。
 4. 所有承接挑戰關卡的召喚師,進入關卡時隊伍所有隊員的技能冷卻回合減 5。
 5. 召喚師曾參與任務並達到 2% 完成度或以上 ,並且該任務其後進度達 100%,則計算作個人完成次數乙次。
 6. 活動期間加入公會的成員,在加入後 24 小時內不能建立任務或參與其他成員建立的任務。
 7. 活動期間公會成員自行退出公會,該成員所獲得的公會累積完成數依然保留在公會內。
 8. 活動期間公會成員被逐出公會,該成員所獲得的公會累積完成數不會保留在公會內。
 9. 活動期間不論公會成員因被逐出公會或自行退出公會,所獲得的個人累積完成數及獎賞均會重置。
 10. 召喚師需於 3 月 13 日 (日) 23:59 或之前領取討伐戰獎勵,逾期無效。

憐憫之聲 極限

限時︰5 分鐘

戰靈消耗 1 回合 20 經驗值 0
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
861iRace妖精類
7190 2(1) 2759400 470 SI227 虛偽符石
863iRace妖精類
6763 2(2) 2795440 530 SI221 風化3000 ‧ 先
20
7007iRace妖精類
14529 1(1) 20549620 3380 SI219SI227SI003 虛偽符石 ‧ 木外防禦75% ‧ 攻後雙重凍結

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
004iRace人類
8759 3(3) 3138690 840 SI165 2秒轉珠
008iRace人類
6992 2(2) 1248680 820 SI181 初級拼圖盾
012iRace人類
9436 3(3) 1327510 900 SI242 火強水木盾
016iRace人類
3075 1(1) 1215140 880 SI104 6+Combo追擊盾
020iRace人類
5836 2(2) 3292560 830 SI224 隱藏 ‧ 轉
408iRace人類
11769 3(3) 5638350 890 SI219 雙重凍結
409iRace人類
8076 2(2) 2077710 1440 SI181 中級拼圖盾 ‧ 限
410iRace人類
4380 1(1) 5643870 1760 SI013 隨機轉木 ‧ 消木減時0.2-1秒
411iRace人類
4102 1(1) 5291640 1600 SI156 回復變0
412iRace人類
8622 2(2) 5456780 1310 SI047 心轉自身

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
024iRace龍類
10329 3(3) 2113070 1060 SI003 木外防禦75%
028iRace獸類
10731 3(3) 2057400 1000 SI001 水外防禦75%
032iRace獸類
7240 2(2) 2182210 1110 SI002 火外防禦75%
036iRace獸類
10159 3(3) 2162890 1080 SI005 暗外防禦75%
040iRace獸類
10483 3(3) 2138340 1020 SI004 光外防禦75%
511iRace龍類
(4573)
7036
2(2) 4895120 1490 SI219 突擊 ‧ 攻後冰封
512iRace獸類
12933 3(3) 10682700 1710
513iRace獸類
100 2(2) 5447020 1250 SI256 消心扣敵5% ‧ 扣血50%
514iRace獸類
11484 3(3) 1939720 1980 SI246 強化三屬盾
515iRace獸類
9936 2(2) 10963620 1500

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
043iRace龍類
7048 2(2) 3215960 1560 SI254 強化盾
046iRace龍類
3460 1(1) 3026640 1540 SI165 2秒轉珠
049iRace龍類
10560 3(3) 3004120 1630 SI013 隨機轉木 ‧ 消木減時0.2-1秒
052iRace龍類
6354 2(2) 3328620 1520 SI225 射擊 ‧ 上
055iRace龍類
2023 2(2) 3092030 1550 SI188 越攻越強

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
481iRace神族
7810 2(2) 4408470 1080 SI165 2秒轉珠
482iRace神族
7543 2(2) 4817110 1280 SI229 隨機縱向燃燒10%
483iRace神族
14787 3(3) 3833700 1940 SI254 強化盾
484iRace神族
100 2(2) 5749270 1320 SI256 消心扣敵5% ‧ 扣血50%
485iRace神族
3775 1(1) 5060920 1230 SI221 風化3000 ‧ 轉

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
686iRace人類
4315 1(1) 4624680 1960 SI224 軌跡隱藏6
687iRace人類
10151 3(3) 4355910 1530 SI216 反擊2000
688iRace人類
8076 2(2) 5293800 1930 SI221 風化3000 ‧ 先 ‧ 魔族剋制 ‧ 三重風化
689iRace人類
100 2(2) 5290250 1280 SI256 消心扣敵5% ‧ 扣血50%
690iRace人類
11554 3(3) 1669250 1920 SI181 中級拼圖盾 ‧ 限

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
853iRace獸類
6284 1(1) 9891150 2250 SI254 強化盾 ‧ 連續反擊50%

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
192iRace神族
10791 3(3) 2014740 870 SI242 木強水火盾
194iRace神族
9085 2(2) 5536630 1610 SI251 無視減傷
196iRace神族
4099 1(1) 5237930 1000 SI122 神族剋制 ‧ 攻 ‧ 鎖
198iRace神族
100 2(2) 5457810 1090 SI129 扣血70%
200iRace神族
8716 2(2) 1759630 1770 SI244 光強火木盾
941iRace神族
11871 2(2) 3964710 2470 SI106 8+Combo盾
942iRace神族
(10949)
16846
3(3) 7800930 1570 SI229 突擊 ‧ 雙重燃燒10%
943iRace神族
16410 3(3) 8564700 2060 SI048 轉屬 ‧ 剋屬禁消 ‧ 光暗防禦95%
944iRace神族
10324 2(2) 7017580 2370 SI124SI224SI250 無法控制 ‧ 隱藏6 ‧ 同屬防禦90% ‧ 攻後隱藏2
945iRace神族
15750 3(3) 2419410 1650 SI244 光暗盾 ‧ 限

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
202iRace神族
4250 1(1) 4906080 1510 SI156 回復變0
204iRace神族
3882 1(1) 2075530 1640 SI105 7+Combo盾
206iRace神族
3868 1(1) 4550050 1490 SI228 定點腐蝕
208iRace神族
3520 1(1) 2353720 1110 SI105 7+Combo追擊盾
210iRace神族
4348 1(1) 4780050 1640 SI122 人類剋制 ‧ 攻 ‧ 鎖
506iRace神族
16483 3(3) 7658780 2290 SI011SI121SI254 妖魔技能重置 ‧ 強化盾 ‧ 水縱橫輪轉
507iRace神族
5974 1(1) 7481595 1920 SI221 風化3000 ‧ 轉
508iRace神族
5318 1(1) 8196210 2460 SI032 首消火符石盾
509iRace神族
17160 3(3) 17320820 2020
510iRace神族
5268 1(1) 8722820 2090 SI228 雙重腐蝕

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
212iRace獸類
9458 2(1) 5831420 1270 SI158 (3~5回減攻90%)
214iRace龍類
14368 3(3) 60000 1250 SI217 溢補盾
216iRace龍類
9726 2(2) 1743620 1380 SI246 強化三屬盾
218iRace獸類
9600 2(2) 5611020 1310 SI221 風化3000 ‧ 轉
220iRace神族
100 2(2) 5386790 1490 SI256 消心扣敵5% ‧ 扣血50%
641iRace獸類
11828 2(2) 16152930 1540
642iRace龍類
16930 3(3) 3670228 2130 SI181 中級拼圖盾 ‧ 限
643iRace龍類
16940 3(3) 3802090 2180 SI181 中級拼圖盾 ‧ 限
644iRace獸類
16160 3(3) 3273230 1500 SI244 光暗盾 ‧ 限
645iRace神族
16155 3(3) 3630970 2340 SI181 初級拼圖盾 ‧ 限

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
591iRace龍類
10652 2(2) 8030070 1790 SI221 三重風化3000 ‧ 先
592iRace人類
11303 2(2) 8066400 2450 SI229 雙重燃燒10%
593iRace獸類
11156 2(2) 8687250 1550 SI228 雙重腐蝕
594iRace神族
4870 1(1) 498060 2000 SI248 強化五屬盾

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
232iRace龍類
7722 2(2) 3209450 980 SI224 隱藏 ‧ 轉
234iRace龍類
9504 3(3) 1218960 870 SI242 水強火木盾
236iRace龍類
100 2(2) 3016520 930 SI256 消心扣敵5% ‧ 扣血30%
238iRace龍類
9875 3(3) 1211160 910 SI241 暗強光珠盾
240iRace龍類
6222 2(2) 858910 910 SI095 首消5Combo盾
564iRace龍類
2620 1(1) 7873930 2410 SI106 8+Combo追擊盾
979iRace龍類
10526 3(3) 100000 2220 SI217 溢補盾

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
450iRace神族
6897 1(1) 8413300 2260 SI165 2秒轉珠
674iRace妖精類
6822 2(2) 2568780 1500 SI110 首消隨機Combo追擊盾 ‧ 轉
703iRace獸類
100 2(2) 7216730 2450 SI256 消心扣敵5% ‧ 扣血70%
704iRace獸類
6378 1(1) 8370460 1770 SI165 攻後(98回轉珠減2秒)
739iRace神族
6604 1(1) 16970160 1680
742iRace妖精類
11007 2(2) 7449840 2370 SI048 轉屬 ‧ 剋屬盾
850iRace龍類
100 2(2) 6789250 1540 SI256 消心扣敵5% ‧ 扣血70%

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
310iRace龍類
3466 1(1) 1323440 630 SI104 6+Combo盾
312iRace龍類
6878 2(2) 3251020 580 SI226 黑白符石
314iRace龍類
3606 1(1) 3006750 550 SI228 定點腐蝕
316iRace龍類
100 2(2) 3315760 650 SI256 消心扣敵5% ‧ 扣血30%
318iRace龍類
7744 2(2) 3159900 600 SI224 軌跡隱藏4
571iRace龍類
13536 3(3) 11073000 980
572iRace龍類
7824 2(2) 4430850 1400 SI229 隨機縱向燃燒10%
573iRace龍類
9342 2(2) 11642380 1450
574iRace龍類
4063 1(1) 5339330 1070 SI165 2秒轉珠
575iRace龍類
4366 1(1) 4552110 1550 SI156 回復變0

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
345iRace人類
7386 2(2) 5773750 1710 SI224 隱藏 ‧ 轉
347iRace人類
4369 1(1) 4870240 1430 SI254 強化盾 ‧ 連續反擊25%
349iRace人類
(4683)
7205
2(2) 5462200 1310 SI229 突擊 ‧ 燃燒10%
1046iRace人類
5378 1(1) 7903000 1920 SI165SI121SI123 附加消除重置 ‧ 2秒轉珠
1047iRace人類
15086 3(3) 8982120 1830 SI251SI121SI123 附加消除重置 ‧ 無視減傷
1048iRace人類
10426 2(2) 9246480 1860 SI221SI121SI123 附加消除重置 ‧ 雙重風化3000 ‧ 先

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
350iRace魔族
6073 2(2) 3121260 720 SI219 雙重凍結
351iRace魔族
5794 2(2) 3395120 810 SI229 軌跡燃燒500
352iRace魔族
9663 3(3) 1349350 830 SI228 軌跡腐蝕
353iRace魔族
7392 2(2) 3140220 810 SI224 軌跡隱藏4
354iRace魔族
9716 3(3) 1225810 850 SI241 光強暗珠盾

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
356iRace神族
11637 3(3) 1834830 1030 SI242 水強火木盾
358iRace神族
4213 1(1) 4387160 1330 SI122 龍類剋制 ‧ 攻 ‧ 鎖
360iRace神族
12132 3(3) 5176970 1280 SI228 定點腐蝕
362iRace神族
7370 2(2) 4482060 1560 SI224 問號符石5 ‧ 15%
364iRace神族
8092 2(2) 2076260 1650 SI244 暗強水火盾
366iRace神族
4673 1(1) 4667340 870 SI224 軌跡隱藏6
368iRace神族
8318 2(2) 4505350 800 SI254 強化盾
370iRace神族
4110 1(1) 4819970 1910 SI224 軌跡隱藏6
372iRace神族
3885 1(1) 5571610 1070 SI013 攻後木縱橫輪轉
374iRace神族
8298 2(2) 4623890 900 SI104 6+Combo盾
376iRace神族
7628 2(2) 5536050 1050 SI219 雙重凍結
378iRace神族
4314 1(1) 4548120 1010 SI011 攻後水縱橫輪轉

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
532iRace人類
4346 1(1) 2102680 1010 SI181 中級拼圖盾 ‧ 限
534iRace神族
100 2(2) 5364260 1130 SI256 消心扣敵5% ‧ 扣血50%
536iRace人類
3642 2(2) 5012460 1140 SI188SI250 越攻越強 ‧ 累積15+相剋符石盾
538iRace神族
4112 1(1) 5187360 1200 SI122 人類剋制 ‧ 攻 ‧ 鎖
540iRace神族
4579 1(1) 1873600 1220 SI245 強化光暗盾
1041iRace人類
10682 2(2) 8345660 2080 ICON087 強化盾 ‧ 反擊100%
1042iRace神族
10832 2(2) 3189920 2040 SI244 三屬盾 ‧ 限
1043iRace人類
4342 2(2) 7160700 2310 SI188SI250 越攻越強 ‧ 累積15+相剋符石盾
1044iRace神族
5678 1(1) 3123840 2090 SI242SI227SI160 先攻 ‧ 虛偽符石 ‧ 三屬盾
1045iRace神族
11658 2(2) 8759949 2540 SI165 2秒轉珠

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
544iRace魔族
3682 1(1) 6701880 2320 SI106 8+Combo追擊盾
552iRace妖精類
3765 1(1) 3059240 690 SI221 風化 ‧ 後
554iRace魔族
3538 1(1) 3031950 630 SI229 燃燒10%
556iRace獸類
7940 2(2) 3115850 680 SI221 風化3000 ‧ 轉
558iRace神族
2909 1(1) 3106570 700 SI165 2秒轉珠
560iRace魔族
3254 1(1) 3330600 640 SI221 風化 ‧ 轉

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
597iRace人類
4094 1(1) 5433700 1970 SI219 凍結圍城
599iRace人類
8261 2(2) 4893470 1150 SI229 軌跡燃燒800
601iRace人類
11628 3(3) 1675060 1930 SI244 五屬盾
603iRace人類
9876 2(2) 11459870 930
605iRace人類
7252 2(2) 5000730 830 SI226 黑白符石

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
623iRace獸類
7570 2(2) 1256480 620 SI242 三屬盾
626iRace獸類
1971 2(2) 3033550 580 SI188 越攻越強
629iRace獸類
3606 2(2) 3091490 630 SI254 強化盾
632iRace獸類
7040 2(2) 3392320 650 SI254 強化盾
635iRace獸類
3882 1(1) 3066890 500 SI226 黑白符石

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
791iRace龍類
5866 1(1) 7423020 1800 SI219 三重凍結
795iRace龍類
12880 2(2) 18375700 2190
799iRace龍類
11840 2(2) 8854290 2080 SI221 風化3000 ‧ 轉

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
802iRace神族
8212 2(2) 5275600 1750 SI221 風化 ‧ 後
804iRace神族
4168 1(1) 5395680 1650 SI012 隨機轉火 ‧ 消火扣血2-10%
806iRace神族
4208 1(1) 5511970 1280 SI224 軌跡隱藏4
808iRace神族
7735 2(2) 5575060 1030 SI225 縱橫射擊
810iRace神族
4067 1(1) 4719080 1870 SI227 虛偽符石

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
811iRace神族
3813 1(1) 5116440 1140 SI227 虛偽符石
812iRace神族
7053 2(2) 5121320 1500 SI229 雙重燃燒10%
813iRace神族
4488 1(1) 5393140 1730 SI221 風化3000 ‧ 轉
814iRace神族
4038 1(1) 4457820 1850 SI254 強化盾 ‧ 連續反擊25%
815iRace神族
9398 2(2) 4714000 1980 SI224 問號符石9 ‧ 15%

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
882iRace魔族
7462 2(2) 1548350 1520 SI096 首消6Combo盾
884iRace魔族
(4570)
7032
2(2) 4373370 800 SI229 突擊 ‧ 燃燒10%
886iRace魔族
11718 3(3) 2193790 1740 SI228 軌跡腐蝕
888iRace神族
8564 2(2) 5615190 1760 SI231 強化防禦75%
890iRace神族
4305 1(1) 1562980 970 SI110 首消隨機Combo追擊盾 ‧ 強 ‧ 轉

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
947iRace神族
9078 2(2) 5185470 1640 SI254 強化盾
949iRace神族
7634 2(2) 5466700 1310 SI229 軌跡燃燒800
951iRace神族
7932 2(2) 1984780 1700 SI242 火強水木盾
953iRace神族
4318 1(1) 5229140 1340 SI122 魔族剋制 ‧ 攻 ‧ 鎖
955iRace神族
100 2(2) 5766310 1090 SI131 扣血90%

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
987iRace神族
9678 2(2) 2350240 960 SI250 累積15+相剋符石盾
989iRace神族
9838 2(2) 3865400 1030 SI229 燃燒10% ‧ 延伸
991iRace神族
9480 2(2) 2446610 960 SI250 累積15+相剋符石盾
993iRace神族
3482 1(1) 2301710 1160 SI105SI160 先攻 ‧ (5回軌跡燃燒800) ‧ 7+Combo追擊盾
995iRace神族
9870 2(2) 5506940 1000 SI215 軌跡黑白

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1032iRace獸類
(4123)
8246
2(2) 5486240 1280 SI011SI160 突擊 ‧ 攻後水橫縱輪轉
1034iRace獸類
3826 2(2) 5043430 1220 SI188SI124 無法控制 ‧ 越攻越強
1036iRace獸類
4348 1(1) 5522650 1350 SI105 (5回7+Combo發動攻回)
1037iRace人類
3342 1(1) 2921890 720 SI014 隨機轉光
1038iRace獸類
8738 2(2) 5285360 1320 SI219SI014 首回隨機轉光 ‧ 攻後雙重凍結
1039iRace人類
6622 2(2) 2850890 750 SI015 隨機轉暗
1040iRace獸類
4859 1(1) 5201350 1400 SI254SI224 首回隱藏6 ‧ 問號符石5 ‧ 10% ‧ 強化盾

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1056iRace人類
100 2(2) 4942520 950 SI256 消心扣敵5% ‧ 扣血50%
1057iRace人類
10296 2(2) 7413150 1760 SI219SI165