Tower of Saviors 維基
Advertisement
Tower of Saviors 維基


守候的影
名稱 屬性 體力 回合 經驗 限制
龐大的蜘蛛 初級 五屬.png 8 4 380
不能離開 中級 五屬.png 12 6 780
一直等待着的身影 高級 五屬.png 15 9 1500
回到你的身邊 五屬.png 10碎 19 0
蛛絲奇蹟 暗屬性i.png 20碎 6 需獲得ALL MAX 1130i.png
RL.png : 50
青木原古閣 系列關卡
729i.png 731i.png 735i.png 727i.png 733i.png

龐大的蜘蛛 初級

體力 8 回合 4 經驗 380 (48 / 體)
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
691i.pngRace妖精類.png
595
CD:2
8119 110
692i.pngRace妖精類.png
1099
CD:3
5941 240
693i.pngRace妖精類.png
208
CD:1
9748 20
694i.pngRace妖精類.png
622
CD:2
7597 130
695i.pngRace妖精類.png
388
CD:1
3169 160
736i.pngRace進化素材.png
500
CD:1
16 66666
4
734i.pngRace魔族.png
1535
CD:3
44297 580

行動裝置暫時無法觀看故事


不能離開 中級

體力 12 回合 6 經驗 780 (65 / 體)
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
691i.pngRace妖精類.png
1895
CD:2
26139 110
692i.pngRace妖精類.png
3519
CD:3
19121 240
693i.pngRace妖精類.png
648
CD:1
31388 20
694i.pngRace妖精類.png
1982
CD:2
24457 130
695i.pngRace妖精類.png
1228
CD:1
10189 160
736i.pngRace進化素材.png
1500
CD:1
16 66666
5
700i.pngRace魔族.png
4428
CD:2
159737 240
6
734i.pngRace魔族.png
6387
CD:3
204064 580

行動裝置暫時無法觀看故事


一直等待著的身影 高級

體力 15 回合 9 經驗 1500 (100 / 體)
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
691i.pngRace妖精類.png
4495
CD:2
62179 310
SI011.png 隨機轉水
692i.pngRace妖精類.png
7779
CD:3
45481 480
693i.pngRace妖精類.png
2098
CD:1
74668 20
694i.pngRace妖精類.png
4702
CD:2
58177 270
SI135.png 中毒7.5%
695i.pngRace妖精類.png
2908
CD:1
24229 330
SI251.png 無視減傷
736i.pngRace進化素材.png
3000
CD:1
16 66666
4
585i.pngRace魔族.png
2926
CD:1
272438 276
582i.pngRace妖精類.png
6094
CD:2
245938 320
8
700i.pngRace魔族.png
6690
CD:2
329788 480
734i.pngRace魔族.png
8489
CD:2
489744 980
SI122.png 3~6回技能封鎖

※ 守候的影 首次通關(STAGE CLEARED)會獲得SingleDiamond.png1粒※ 行動裝置暫時無法觀看故事


回到你的身邊 Extra.png

Item53.png  10 回合 19 經驗 0

挑戰關卡

層數 敵人 攻擊 HP 防禦
1
2
691i.pngRace妖精類.png
1895
CD:2
26139 110
692i.pngRace妖精類.png
3519
CD:3
19121 240
693i.pngRace妖精類.png
648
CD:1
31388 20
694i.pngRace妖精類.png
1982
CD:2
24457 130
695i.pngRace妖精類.png
1228
CD:1
10189 160
691i.pngRace妖精類.png
4495
CD:2
62179 310
SI011.png隨機轉水
692i.pngRace妖精類.png
7779
CD:3
45481 480
693i.pngRace妖精類.png
98
CD:1
74668 20
SI188.png觸怒
694i.pngRace妖精類.png
4702
CD:2
58177 270
SI135.png中毒7.5%
695i.pngRace妖精類.png
2908
CD:1
24229 330
3
338i.pngRace妖精類.png
2115
CD:1
135936 300