Tower of Saviors 維基
Advertisement
Tower of Saviors 維基
技能類型 主動技
技能名稱 寒冰強擊
初始冷卻回合 19
最小冷卻回合 10
技能效果 對單一敵人造成 10 倍水屬性傷害
召喚獸 077i.png319i.png486i.png831i.png926i.png1236i.png1246i.png1836i.png1846i.png
Advertisement