Tower of Saviors 維基
Advertisement
Tower of Saviors 維基
尋找意義的旅程 ‧ 暗
召喚獸 所需靈魂 名稱 屬性 體力 回合 限制
499i.png500i.png Refine1.png050
Refine2.png:100
Refine3.png:200
Refine4.png:400
總計:750
奔向世界 五屬.png 20 3
第一次戰鬥 五屬.png 20 3
孤寂之心 火屬性i.png木屬性i.png光屬性i.png暗屬性i.png 20 3
友情的真諦 水屬性i.png光屬性i.png暗屬性i.png 20 3

奔向世界

體力 20 回合 3 經驗 (0 / 體)

隊友:

497i.pngCD: 12Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
072i.pngRace妖精類.png
99999
CD:8
100 10
SI035.png 5+暗符石盾
066i.pngRace妖精類.png
99999
CD:8
100 10
SI125.png 技能回復
070i.pngRace妖精類.png
99999
CD:8
100 10
SI034.png 5+光符石盾
068i.pngRace妖精類.png
100
CD:2
2 100000
SI163.png 全體共生
069i.pngRace妖精類.png
100
CD:2
4 100000
SI163.png 全體共生
068i.pngRace妖精類.png
100
CD:2
2 100000
SI163.png 全體共生
074i.pngRace妖精類.png
100
CD:2
2 100000
SI163.png 全體共生
075i.pngRace妖精類.png
100
CD:2
4 100000
SI163.png 全體共生
074i.pngRace妖精類.png
100
CD:2
2 100000
SI163.png 全體共生

行動裝置暫時無法觀看故事


第一次戰鬥

體力 20 回合 3 經驗 (0 / 體)

隊友:

497i.pngCD: 12Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
106i.pngRace獸類.png
99999
CD:8
100 10
SI033.png 5+木符石盾
108i.pngRace獸類.png
99999
CD:8
100 10
SI031.png 5+水符石盾
110i.pngRace獸類.png
99999
CD:8
100 10
SI032.png 5+火符石盾
113i.pngRace獸類.png
100
CD:2
4 1000000
SI163.png 雙體共生
115i.pngRace獸類.png
100
CD:2(1)
4 1000000
SI163.png 雙體共生
464i.pngRace獸類.png
99999
CD:8
100 10
SI035.png 6+暗符石盾
462i.pngRace獸類.png
99999
CD:8
100 10
SI036.png 6+心符石盾

行動裝置暫時無法觀看故事


孤寂之心

體力 20 回合 3 經驗 (0 / 體)

隊友:

279i.pngCD: 7Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
1
529i.pngRace妖精類.png
604
CD:3(2)
21223 120
525i.pngRace妖精類.png
589
CD:3(2)
17111 110
338i.pngRace妖精類.png
99999
CD:8
100 10
SI035.png 9+暗符石盾
337i.pngRace妖精類.png
99999
CD:8
100 10
SI036.png 6+心符石盾
427i.pngRace強化素材.png
942
CD:2
44350 130
SI229.png 縱向燃燒10% ‧ 1

行動裝置暫時無法觀看故事


友情的真諦

體力 20 回合 3 經驗 (0 / 體)

隊友:

279i.pngCD: 7Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
1
056i.pngRace妖精類.png×2
433
CD:3
7532 15