Tower of Saviors 維基
Advertisement
Tower of Saviors 維基


希望的光
名稱 屬性 體力 回合 經驗 限制
活在幻夢裡的妖魅 初級 五屬.png 8 4 380
一切只為了你 中級 五屬.png 12 6 780
沉重的代價 高級 五屬.png 15 9 1500
永不變改的愛 五屬.png 10碎 14 0 RL.png : 60
濺染血境 光屬性i.png 20碎 6 需獲得ALL MAX 1129i.png
RL.png : 50
青木原古閣 系列關卡
729i.png 731i.png 735i.png 727i.png 733i.png

活在幻夢裡的妖魅 初級

體力 8 回合 4 經驗 380 (48 / 體)
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
691i.pngRace妖精類.png
595
CD:2
8119 110
692i.pngRace妖精類.png
1099
CD:3
5941 240
693i.pngRace妖精類.png
208
CD:1
9748 20
694i.pngRace妖精類.png
622
CD:2
7597 130
695i.pngRace妖精類.png
388
CD:1
3169 160
736i.pngRace進化素材.png
500
CD:1
16 66666
4
732i.pngRace魔族.png
980
CD:2
46314 270

行動裝置暫時無法觀看故事


一切只為了你 中級

體力 12 回合 6 經驗 780 (65 / 體)
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
691i.pngRace妖精類.png
1895
CD:2
26139 110
692i.pngRace妖精類.png
3519
CD:3
19121 240
693i.pngRace妖精類.png
648
CD:1
31388 20
694i.pngRace妖精類.png
1982
CD:2
24457 130
695i.pngRace妖精類.png
1228
CD:1
10189 160
736i.pngRace進化素材.png
1500
CD:1
16 66666
5
699i.pngRace妖精類.png
3898
CD:2
163462 283
6
732i.pngRace魔族.png
4633
CD:2
211534 270

行動裝置暫時無法觀看故事


沉重的代價 高級

體力 15 回合 9 經驗 1500 (100 / 體)
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
691i.pngRace妖精類.png
4495
CD:2
62179 310
SI011.png隨機轉水
692i.pngRace妖精類.png
7779
CD:3
45481 480
693i.pngRace妖精類.png
2098
CD:1
74668 20
SI188.png觸怒
694i.pngRace妖精類.png
4702
CD:2
58177 270
695i.pngRace妖精類.png
2908
CD:1
24229 330
SI251.png無視減傷
白金卡.png
736i.pngRace進化素材.png
3000
CD:1
16 66666
4
581i.pngRace人類.png
8019
CD:3
264373 548
584i.pngRace神族.png
5788
CD:2
289866 431
8
699i.pngRace妖精類.png
6292
CD:2
343973 566
732i.pngRace魔族.png
5423
CD:2
512042 570
SI188.png越戰越強-銀

※ 希望的光 首次通關(STAGE CLEARED)會獲得 SingleDiamond.png 1粒 ※

行動裝置暫時無法觀看故事


永不變改的愛 Extra.png

Item51.png  10 回合 14 經驗 0

回合上限︰60 RoundLimit.png

層數 敵人 攻擊 HP 防禦
1
2
691i.pngRace妖精類.png
1895
CD:2
26139 110
692i.pngRace妖精類.png
3519
CD:3
19121 240
693i.pngRace妖精類.png
648
CD:1
31388 20
694i.pngRace妖精類.png
1982
CD:2
24457 130
695i.pngRace妖精類.png
1228
CD:1
10189 160
453i.pngRace妖精類.png
4362
CD:3
131359 300
SI005.png暗外防禦75%
459i.pngRace人類.png
1215
CD:1
128354 330
SI005.png暗外防禦75%
4 銀卡.png
694i.pngRace妖精類.png
1982
CD:2(2)
24457 130
694i.pngRace妖精類.png
1982
CD:2(2)
24457 130
694i.pngRace妖精類.png
1982
CD:2
24457 130
639i.pngRace魔族.png
2638
CD:1(1)
356873 260
SI102.png4+Combo盾
6 銀卡.png
283i.pngRace強化素材.png
900
CD:2
15 100000
691i.png