Tower of Saviors 維基
Advertisement
Tower of Saviors 維基
水槄田園
召喚獸 所需靈魂 名稱 屬性 體力 回合 限制
1207i.png Refine1.png050
Refine2.png:150
Refine3.png:300
Refine4.png:500
總計:1000
以土為生之人 木屬性i.png 20 2
輕奏胡琴樂 木屬性i.png 20 2
舞美拉歌迷 木屬性i.png 20 2
憨人有憨福 木屬性i.png 20 2

1207i.png 沒有昇華故事 ※

以土為生之人

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

1207i.pngCD: 14Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
1
331i.pngRace妖精類.png
1298
CD:3(2)
89640 400
331i.pngRace妖精類.png
1298
CD:3(4)
89640 400
1207i.pngRace人類.png
6054
CD:6(6)
100 10
SI033.png單次6+木符石盾

輕奏胡琴樂

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

1207i.pngCD: 14Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
1
331i.pngRace妖精類.png
1938
CD:3(4)
229300 400
331i.pngRace妖精類.png
1938
CD:3(2)
229300 400
1207i.pngRace人類.png
6054
CD:6(6)
100 10
SI033.png單次9+木符石盾

舞美拉歌迷

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

1207i.pngCD: 14Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
1
331i.pngRace妖精類.png
2892
CD:3(2)
325870 400
331i.pngRace妖精類.png
2892
CD:3(4)
325870 400
1207i.pngRace人類.png
(2913)
4483
CD:2(2)
672040 820
SI160.pngSI218.png突擊65% ‧ 攻後心化血10%

憨人有憨福

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

1207i.pngCD: 14Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
1
331i.pngRace妖精類.png
4317
CD:3(4)
420260 400
331i.pngRace妖精類.png
4317
CD:3(2)
420260 400
1207i.pngRace人類.png
(3355)
5162
CD:2(2)
906020 820
SI160.pngSI309.pngSI228.png突擊65% ‧ 首回攻後木化血 ‧ 首攻隨機側行黏附

※ 水槄田園 首次通關獎勵:SingleDiamond.png 1粒 ※

昇華系列關卡