FANDOM


第1行: 第1行:
{{關卡名稱|name=審判的戰場}}
+
{{潛解轉生關卡名稱|name=審判的戰場|955}}
{{地下城子關卡數據|name=洞察之羽|attr={{A|}}|sta=30|battle=3|exp=0}}
+
{{潛解轉生關卡數據|name=洞察之羽|attr={{A|}}|sta=30|battle=3|exp=0}}
 
|}
 
|}
   
 
=={{TitleIcon|998}} 洞察之羽==
 
=={{TitleIcon|998}} 洞察之羽==
 
{{地下城信息|sta=30|battle=3|exp=0}}
 
{{地下城信息|sta=30|battle=3|exp=0}}
{{潛能解放|955|1265}}
 
 
{{關卡數據標題}}
 
{{關卡數據標題}}
 
{{關卡數據|833|stage=1|damage=739|turn=2|hp=26730|def=150|coin=10}}
 
{{關卡數據|833|stage=1|damage=739|turn=2|hp=26730|def=150|coin=10}}

2017年1月28日 (星期六) 20:25的版本

審判的戰場
召喚獸 名稱 屬性 體力 回合 限制
955iEvoArrow1265i
430i260i266i266i263i
洞察之羽 30 3
潛能解放時,扣除體力進入關卡。挑戰成功則消耗素材並進化,挑戰失敗不消耗素材

洞察之羽

體力消耗 30 回合 3 經驗值 (0 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦
1
833iRace神族
739 2 26730 150
839iRace神族
375 1 26580 260
835iRace神族
976 3 28460 300
839iRace神族
100 2 36230 470
SI139 越扣越強25%
998iRace神族
1987 3 65230 720
SI035 首消暗符石盾
行動裝置暫時無法觀看故事

408i 409i 410i 411i 412i

511i 512i 513i 514i 515i
1831i 1832i 1833i 1834i 1835i

481i 482i 483i 484i 485i

686i 687i 688i 689i 690i

941i 942i 943i 944i 945i

506i 507i 508i 509i 510i

641i 642i 643i 644i 645i

591i 592i 593i 594i 595i

1341i 1342i 1343i 1344i 1345i

571i 572i 573i 574i 575i

1066i 1067i 1068i 1069i 1070i

588i 589i 785i 787i 789i

677i 679i 681i 683i 685i

674i 703i 704i 739i 742i 850i 998i 1188i 1716i 2092i

711i 712i 713i 714i 715i

816i 817i 818i 819i 820i 821i 822i 823i 824i 825i 826i 827i

178i 181i 184i 187i 190i
1991i 1992i 1993i 1994i 1995i

345i 347i 349i

532i 534i 536i 538i 540i

727i 729i 731i 733i 735i

1181i 1182i 1183i 1184i 1185i

1191i 1192i 1193i 1194i 1195i

1216i 1217i 1218i 1219i 1220i

1261i 1262i 1263i 1264i 1265i

1266i 1267i 1268i 1269i 1270i

1311i 1312i 1313i 1314i 1315i

1316i 1317i 1318i 1319i 1320i

1321i 1322i 1323i 1324i 1325i

1336i 1337i 1338i 1339i 1340i

1351i 1352i 1353i 1354i 1355i

1375i 1376i 1377i 1378i 1379i

2259i 2269i 2261i 2271i 2262i 2274i 2277i 2266i
2260i 2267i

2273i 2275i 2263i 2264i 2272i 2268i 2276i 2265i

1017i 1079i 1753i 1754i 1755i
1395i 1397i 1953i 2079i 2178i 2333i

1981i 1982i

2244i 2379i

1022i 1024i 1026i 1028i 1030i

1082i 1084i 1086i 1088i 1090i

1947i 2447i 2449i 1310i 2215i

1327i 1329i 1331i 1333i 1335i

1357i 1359i 1361i 1363i 1365i

1372i 1374i

1381i 1383i 1385i 1387i 1389i

1822i 1824i 1826i 1828i 1830i

除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。