Tower of Saviors 維基
Advertisement
Tower of Saviors 維基
痴愛的癲狂
召喚獸 所需靈魂 名稱 屬性 體力 回合 限制
470i.png471i.png713i.png Refine1.png050
Refine2.png:150
Refine3.png:300
Refine4.png:500
總計:1000
心懷美夢 水屬性i.png火屬性i.png木屬性i.png 20 2
瘋癲的愛 光屬性i.png暗屬性i.png 20 2
破碎的心 水屬性i.png 20 2
劇毒新娘 光屬性i.png暗屬性i.png 20 2

心懷美夢

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

457i.pngCD: 17Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
330i.pngRace妖精類.png
9999
CD:6(6)
100 10
ICON047.png 5水符石盾
331i.pngRace妖精類.png
9999
CD:6(6)
100 10
ICON046.png 5火符石盾
2
096i.pngRace妖精類.png
421
CD:2(2)
8020 1
329i.pngRace妖精類.png
648
CD:3(3)
14260 20
SI164.png 召喚小怪
096i.pngRace妖精類.png
421
CD:2(2)
8020 1

行動裝置暫時無法觀看故事


瘋癲的愛

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

338i.pngCD: 15Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
454i.pngRace妖精類.png
688
CD:4(2)
14360 200
SI221.png 風化 ‧ 後
455i.pngRace妖精類.png
704
CD:4(4)
15840 200
SI221.png 風化 ‧ 後
094i.pngRace人類.png
263
CD:2
5210 10
SI167.png 連擊
460i.pngRace人類.png
1082
CD:3(3)
38720 200
SI165.png 2秒轉珠
094i.pngRace人類.png
263
CD:2
5210 10
SI167.png 連擊

行動裝置暫時無法觀看故事


破碎的心

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

338i.pngCD: 15Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
486i.pngRace魔族.png
480
CD:3(3)
5630 30
SI047.png 自身轉木
581i.pngRace人類.png
3400
CD:6(6)
168730 560
SI125.png 技能回復
486i.pngRace魔族.png
480
CD:1(1)
5630 30
SI047.png 自身轉木
597i.pngRace人類.png
2093
CD:3(1)
84680 860
SI161.png 命懸一線

行動裝置暫時無法觀看故事


劇毒新娘

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

338i.pngCD: 15Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
671i.pngRace魔族.png
980
CD:1(1)
80630 660
SI103.png 5+Combo追擊盾
473i.pngRace魔族.png
1590
CD:2(2)
136720 820
SI221.png 風化3000 ‧ 轉

※痴愛的癲狂 STAGE CLEARED 會獲得1粒SingleDiamond.png

行動裝置暫時無法觀看故事

昇華系列關卡