FANDOM


護國一戰
護國一戰
名稱 屬性 體力 回合 經驗 經/體 限制
散播慈愛的國王 極限 五屬 1 戰靈 20 0
散播慈愛的國王 挑戰 五屬 2 戰靈 20 0

開放時間記錄

開始 結束 備註
2017年11月13日(一)2017年11月19日(日)

Gift
全新討伐戰『護國一戰』

官方資料來源
時間:11 月 13 日 (一) 至 11 月 19 日 (日)
協助帝王保衛境地,一眾花妖們靠你了!
召喚師參與討伐戰時,將有機會獲得以下獎賞:

 • 每一次參與討伐戰戰鬥,均可即時獲得一次「每次參加獎賞」抽獎機會。
達成進度 「挑戰」難度抽獎獎品列表 「極限」難度抽獎獎品列表
1% 以下576i ×1576i ×1
1% 或以上 617i ×1
292i ×1
Soul ×120
Soul ×60
Soul ×30
426i427i428i398i291i 隨機 ×1
280i281i282i283i284i 隨機 ×1
1620i ×1
617i ×1
292i ×1
Soul ×100
Soul ×50
Soul ×20
Soul ×10
426i427i428i398i291i 隨機 ×1
280i281i282i283i284i 隨機 ×1
275i276i277i278i279i 隨機 ×1
1620i ×1

 • 每當討伐戰任務完成度達 100%時,會產生 5 次抽獎機會,並按完成度向召喚師派出。每 20% 完成度即換成一次抽獎機會:
『完成任務獎賞』抽獎獎品列表
617i ×1
292i ×1
Soul ×50
Soul ×100
426i427i428i398i291i 隨機 ×1
1620i ×1
 1. 餘下的抽獎機會則按剩餘完成度由高至低派發。
 2. 如遇到完成度相同的情況,則會以參與任務的先後次序排列,較早參與任務者可獲得較佳之排序。
 3. 「完成任務獎賞」會於每次任務進度達 100%後在「討伐戰獎勵」中顯示。

 • 召喚師曾參與挑戰或極限難度任務並達到 2% 完成度或以上 ,並且該任務其後進度達 100%,則計算作個人完成次數乙次。
 • 當召喚師個人完成次數 (包括挑戰及極限難度) 達至指定數目,將可獲得以下獎賞:
個人完成次數 獎賞
1 617i ×1
3 425i ×1
5 Soul ×200
10 879i ×1
15
完成挑戰及極限各1次以上
6093i ×1
20 400i ×1
30 292i ×1
30
完成挑戰及極限各1次以上
1620i ×1
 • 『護國一戰』會於達成要求後在「社群」->「獎賞」中顯示

每次完成「討伐戰」都可為你的公會帶來榮耀!
累積完成次數最多的首 100 個公會,將會獲贈黃金徽章,彰顯大家努力的成果!
百大公會將以全球公會計算 (包括繁體中文及英文伺服器),所有公會分為兩個組別 – 組別 I (公會等級 1 – 10 等) 及 組別 II (公會等級 11 – 18 等)。每個組別的首 100 名公會即成為該組別的百大公會。
「討伐戰」百大公會排名將會於活動後公佈,詳情請留意神魔官方粉絲頁最新消息。

註︰
 1. 每次建立或進入「挑戰」級討伐戰任務需要消耗 2 個戰靈;建立或進入「極限」級任務則需要消耗 1 個戰靈。
 2. 每個任務關卡必須於開啟後 24 小時內完成 (進度達100%) ,否則任務會自動關閉,召喚師亦不會得到任何完成任務之獎賞。
 3. 每次挑戰限時 5 分鐘,如召喚師在挑戰中途關閉遊戲程式,必須在進入關卡後 15 分鐘內完成戰鬥,否則將會超出可戰鬥時間,自動放棄是次挑戰,一切進度亦不會被紀錄。
 4. 所有承接挑戰關卡的召喚師,進入關卡時將會得到『命運輪盤』隨機抽取的增益效果 1 次。
 5. 『命運輪盤』抽取增益效果後才進入 5 分鐘限時挑戰。
 6. 召喚師曾參與任務並達到 2% 完成度或以上 ,並且該任務其後進度達 100%,則計算作個人完成次數乙次。
 7. 活動期間加入公會的成員,在加入後 24 小時內不能建立任務或參與其他成員建立的任務。
 8. 活動期間公會成員自行退出公會,該成員所獲得的公會累積完成數依然保留在公會內。
 9. 活動期間公會成員被逐出公會,該成員所獲得的公會累積完成數不會保留在公會內。
 10. 活動期間不論公會成員因被逐出公會或自行退出公會,所獲得的個人累積完成數會即時重置。
 11. 公會成員因被逐出公會或自行退出公會,所獲得而尚未領取的個人獎賞會即時重置。
 12. 召喚師於達成『個人累積獎賞』的要求後,重新登入,並到 [社群] → [獎賞] 即可領取相應獎品。
 13. 召喚師需 8 月 21 日 (一) 23:59 或之前領取討伐戰獎勵,逾期無效。

1620i
散播慈愛的國王 極限

限時︰5 分鐘

戰靈消耗
ICON661
1 回合
Battle
20 經驗值
Exp
0
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦
1
336iRace妖精類
9878 2(2) 2085790 1530
335iRace妖精類
10103 2(1) 1972920 1480
1620iRace魔族
21347 2(2) 48954630 29300
SI002SI036SI224火外防禦90% ‧ 首消全心盾 ‧ 首回隱藏9顆-10%隱藏符石9顆

1620i
散播慈愛的國王 挑戰

限時︰5 分鐘

戰靈消耗
ICON661
2 回合
Battle
20 經驗值
Exp
0
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦
1
336iRace妖精類
6618 2(1) 1397470 860
335iRace妖精類
6769 2(2) 1321850 830
1620iRace魔族
14302 2(2) 32799600 29300
SI002SI036SI224火外防禦75% ‧ 首消全心盾 ‧ 10%隱藏符石5顆

中途登場敵人列表

 • 適用全難度。
 • 只會在 2 ~ 19 層隨機出現。
 • 部分敵人可能只會在「極限」難度登場

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦
004iRace人類
8759 3(3) 3138690 840
SI165 2秒轉珠
408iRace人類
11769 3(3) 7638350 890
SI219 雙重凍結
008iRace人類
6992 2(2) 1248680 820
SI181 初級拼圖盾
409iRace人類
8076 2(2) 3077710 1440
SI181 中級拼圖盾 ‧ 限
012iRace人類
9436 3(3) 1327510 900
SI242 火強水木盾
410iRace人類
4380 1(1) 7643870 1760
SI013 隨機轉木 ‧ 消木減時0.2-1秒
016iRace人類
3075 1(1) 1215140 880
SI104 6+Combo追擊盾
411iRace人類
4102 1(1) 7291640 1600
SI156 回復變0
020iRace人類
5836 2(2) 3292560 830
SI224 隱藏 ‧ 轉
412iRace人類
8622 2(2) 7456780 1310
SI047 心轉自身

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦
024iRace龍類
10329 3(3) 2113070 1060
SI003 木外防禦75%
511iRace龍類
(4573)
7036
2(2) 6895120 1490
SI219 突擊 ‧ 攻後冰封
028iRace獸類
10731 3(3) 2057400 1000
SI001 水外防禦75%
512iRace獸類
12933 3(3) 10682700 1710
032iRace獸類
7240 2(2) 2182210 1110
SI002 火外防禦75%
513iRace獸類
100 2(2) 7447020 1250
SI256 消心扣敵5% ‧ 扣血50%
036iRace獸類
10159 3(3) 2162890 1080
SI005 暗外防禦75%
514iRace獸類
11484 3(3) 2939720 1980
SI246 強化三屬盾
040iRace獸類
10483 3(3) 2138340 1020
SI004 光外防禦75%
515iRace獸類
9936 2(2) 10963620 1500

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦
481iRace神族
7810 2(2) 6408470 1080
SI165 2秒轉珠
482iRace神族
7543 2(2) 6817110 1280
SI229 隨機縱向燃燒10%
483iRace神族
14787 3(3) 7558860 1940
SI254 強化盾
484iRace神族
9394 2(2) 7749270 1320
SI256 消心扣敵5% ‧ 扣血50%
485iRace神族
3775 1(1) 7060920 1230
SI221 風化3000 ‧ 轉

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦
686iRace人類
4315 1(1) 6624680 1960
SI224 軌跡隱藏6
687iRace人類
10151 3(3) 6355910 1530
SI216 反擊2000
688iRace人類
8076 2(2) 7293800 1930
SI221 風化3000 ‧ 先 ‧ 魔族剋制 ‧ 三重風化
689iRace人類
100 2(2) 7290250 1280
SI256 消心扣敵5% ‧ 扣血50%
690iRace人類
11554 3(3) 2669250 1920
SI181 中級拼圖盾 ‧ 限

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦
853iRace獸類
6284 1(1) 10891150 2250
SI254 強化盾 ‧ 連續反擊50%

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦
192iRace神族
10791 3(3) 3014740 870
SI242 木強水火盾
941iRace神族
11871 2(2) 3964710 2470
SI106 8+Combo盾
194iRace神族
9085 2(2) 7536630 1610
SI251 無視減傷
942iRace神族
(10949)
16846
3(3) 8800930 1570
SI229 突擊 ‧ 雙重燃燒10%
196iRace神族
4099 1(1) 7237930 1000
SI122 神族剋制 ‧ 攻 ‧ 鎖
943iRace神族
16410 3(3) 9564700 2060
SI048 轉屬 ‧ 剋屬禁消 ‧ 光暗防禦95%
198iRace神族
100 2(2) 7457810 1090
SI129 扣血70%
944iRace神族
10324 2(2) 8017580 2370
SI124SI224SI250 無法控制 ‧ 隱藏6 ‧ 同屬防禦90% ‧ 攻後隱藏2
200iRace神族
8716 2(2) 2759630 1770
SI244 光強火木盾
945iRace神族
15750 3(3) 2419410 1650
SI244 光暗盾 ‧ 限

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦
212iRace獸類
9458 2(1) 7831420 1270
SI158 (3~5回減攻90%)
641iRace獸類
11828 2(2) 16152930 1540
214iRace龍類
14368 3(3) 60000 1250
SI217 溢補盾
642iRace龍類
16930 3(3) 3670228 2130
SI181 中級拼圖盾 ‧ 限
216iRace龍類
9726 2(2) 2743620 1380
SI246 強化三屬盾
643iRace龍類
16940 3(3) 3802090 2180
SI181 中級拼圖盾 ‧ 限
218iRace獸類
9600 2(2) 7611020 1310
SI221 風化3000 ‧ 轉
644iRace獸類
16160 3(3) 3273230 1500
SI244 光暗盾 ‧ 限
220iRace神族
100 2(2) 7386790 1490
SI256 消心扣敵5% ‧ 扣血50%
645iRace神族
16155 3(3) 3630970 2340
SI181 初級拼圖盾 ‧ 限

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦
202iRace神族
4250 1(1) 6906080 1510
SI156 回復變0
506iRace神族
16483 3(3) 8658780 2290
SI011SI121SI254 妖魔技能重置 ‧ 強化盾 ‧ 水縱橫輪轉
1022iRace神族
11242 2(2) 3569820 2170
SI242 木強水火盾
204iRace神族
3882 1(1) 3075530 1640
SI105 7+Combo盾
507iRace神族
5974 1(1) 8481595 1920
SI221 風化3000 ‧ 轉
1024iRace神族
11368 2(2) 3524680 2220
SI242 水強火木盾
206iRace神族
3868 1(1) 6550050 1490
SI228 定點腐蝕
508iRace神族
5318 1(1) 9196210 2460
SI032 首消火符石盾
1026iRace神族
11064 2(2) 3642080 2140
SI242 火強水木盾
208iRace神族
3520 1(1) 3353720 1110
SI105 7+Combo追擊盾
509iRace神族
17160 3(3) 17320820 2020
1028iRace神族
15308 3(3) 9043680 2580
SI254 強化盾 ‧ 連續反擊50%
210iRace神族
4348 1(1) 6780050 1640
SI122 人類剋制 ‧ 攻 ‧ 鎖
510iRace神族
5268 1(1) 9722820 2090
SI228 雙重腐蝕
1030iRace神族
11834 2(2) 8937830 2390
SI226SI015 首回隨機轉暗 ‧ 攻後暗橫縱輪轉 ‧ 黑白符石

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦
591iRace龍類
10652 2(2) 9030070 1790
SI221 三重風化3000 ‧ 先
592iRace人類
11303 2(2) 9066400 2450
SI229 雙重燃燒10%
593iRace獸類
11156 2(2) 9687250 1550
SI228 雙重腐蝕
594iRace神族
4870 1(1) 1498060 2000
SI248 強化五屬盾

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦
232iRace龍類
7722 2(2) 3209450 980
SI224 隱藏 ‧ 轉
234iRace龍類
9504 3(3) 1218960 870
SI242 水強火木盾
236iRace龍類
100 2(2) 3016520 930
SI256 消心扣敵5% ‧ 扣血30%
238iRace龍類
9875 3(3) 1211160 910
SI241 暗強光珠盾
240iRace龍類
6222 2(2) 858910 910
SI095 首消5Combo盾
564iRace龍類
2620 1(1) 8873930 2410
SI106 8+Combo追擊盾
979iRace龍類
10526 3(3) 100000 2220
SI217 溢補盾

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦
310iRace龍類
3466 1(1) 1323440 630
SI104 6+Combo盾
571iRace龍類
13536 3(3) 11073000 980
312iRace龍類
6878 2(2) 3251020 580
SI226 黑白符石
572iRace龍類
7824 2(2) 6430910 1400
SI229 隨機縱向燃燒10%
314iRace龍類
3606 1(1) 3006750 550
SI228 定點腐蝕
573iRace龍類
9342 2(2) 11642380 1450
316iRace龍類
100 2(2) 3315760 650
SI256 消心扣敵5% ‧ 扣血30%
574iRace龍類
4063 1(1) 7339330 1070
SI165 2秒轉珠
318iRace龍類
7744 2(2) 3159900 600
SI224 軌跡隱藏4
575iRace龍類
4366 1(1) 6552110 1550
SI156 回復變0

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦
345iRace人類
7386 2(2) 7773750 1710
SI224 隱藏 ‧ 轉
1046iRace人類
5378 1(1) 8903000 1920
SI165SI121SI123 附加消除重置 ‧ 2秒轉珠
347iRace人類
4369 1(1) 6870240 1430
SI254 強化盾 ‧ 連續反擊25%
1047iRace人類
15086 3(3) 9982120 1830
SI251SI121SI123 附加消除重置 ‧ 無視減傷
349iRace人類
(4683)
7205
2(2) 7462200 1310
SI229 突擊 ‧ 燃燒10%
1048iRace人類
8126 2(2) 6213600 1860
SI251SI121SI123 附加消除重置 ‧ 無視減傷

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦
350iRace魔族
6073 2(2) 3121260 720
SI219 雙重凍結
351iRace魔族
5794 2(2) 3395120 810
SI229 軌跡燃燒500
352iRace魔族
9663 3(3) 1349350 830
SI228 軌跡腐蝕
353iRace魔族
7392 2(2) 3140220 810
SI224 軌跡隱藏4
354iRace魔族
9716 3(3) 1225810 850
SI241 光強暗珠盾

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦
356iRace神族
11637 3(3) 2834830 1030
SI242 水強火木盾
358iRace神族
4213 1(1) 6387160 1330
SI122 龍類剋制 ‧ 攻 ‧ 鎖
360iRace神族
12132 3(3) 7176970 1280
SI228 定點腐蝕
362iRace神族
7370 2(2) 6482060 1560
SI224 問號符石5 ‧ 15%
364iRace神族
8092 2(2) 3076260 1650
SI244 暗強水火盾
366iRace神族
4673 1(1) 6667340 870
SI224 軌跡隱藏6
368iRace神族
8318 2(2) 6505350 800
SI254 強化盾
370iRace神族
4110 1(1) 6819970 1910
SI224 軌跡隱藏6
372iRace神族
3885 1(1) 7571610 1070
SI013 攻後木縱橫輪轉
374iRace神族
8298 2(2) 6623890 900
SI104 6+Combo盾
376iRace神族
7628 2(2) 7536050 1050
SI219 雙重凍結
378iRace神族
4314 1(1) 6548120 1010
SI011 攻後水縱橫輪轉

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦
532iRace人類
4346 1(1) 3102680 1010
SI181 中級拼圖盾 ‧ 限
1041iRace人類
10682 2(2) 9345660 2080
ICON087 強化盾 ‧ 反擊100%
534iRace神族
100 2(2) 7364260 1130
SI256 消心扣敵5% ‧ 扣血50%
1042iRace神族
10832 2(2) 3189920 2040
SI244 三屬盾 ‧ 限
536iRace人類
3642 2(2) 7012460 1140
SI188SI250 越攻越強 ‧ 累積15+相剋符石盾
1043iRace人類
4342 2(2) 8160700 2310
SI188SI250 越攻越強 ‧ 累積15+相剋符石盾
538iRace神族
4112 1(1) 7187360 1200
SI122 人類剋制 ‧ 攻 ‧ 鎖
1044iRace神族
5678 1(1) 3123840 2090