Tower of Saviors 維基
Advertisement
Tower of Saviors 維基
魔君的侍衞
召喚獸 所需靈魂 名稱 屬性 體力 回合 限制
1101i.png1102i.png1351i.png Refine1.png050
Refine2.png:150
Refine3.png:300
Refine4.png:500
總計:1000
無形的對手 五屬.png 20 4
他的將軍 五屬.png 20 4
重要的人 水屬性i.png火屬性i.png木屬性i.png光屬性i.png 20 3
黑暗中等待 木屬性i.png光屬性i.png暗屬性i.png 20 3

無形的對手

體力 20 回合 4 經驗 (0 / 體)

隊友:

1101i.pngCD: 16Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
1
294i.pngRace妖精類.png
595
CD:3(3)
80700 40
294i.pngRace妖精類.png
595
CD:3(2)
80700 40
294i.pngRace妖精類.png
595
CD:3(4)
80700 40
087i.pngRace人類.png
232
CD:2(1)
132730 10
SI167.png連擊
093i.pngRace人類.png
228
CD:2(2)
135160 10
SI167.png連擊
3
070i.pngRace妖精類.png
407
CD:2(2)
86230 30
068i.pngRace妖精類.png
694
CD:3(3)
106140 30
SI164.png召喚小怪
074i.pngRace妖精類.png
431
CD:2(2)
84970 30
967i.pngRace人類.png
2424
CD:6(6)
100 10
SI033.png單次5+木符石盾
969i.pngRace人類.png
2424
CD:6(6)
100 10
SI031.png單次5+水符石盾

行動裝置暫時無法觀看故事

他的將軍

體力 20 回合 4 經驗 (0 / 體)

隊友:

1101i.pngCD: 16Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
1
1008i.pngRace魔族.png
721
CD:3(3)
109340 110
646i.pngRace人類.png
463
CD:2(2)
156110 280
1008i.pngRace魔族.png
721
CD:3(3)
109340 110
2
489i.pngRace魔族.png
437
CD:2(2)
116370 30
385i.pngRace進化素材.png
252
CD:1(1)
184230 600
SI224.png四重軌跡隱藏
489i.pngRace魔族.png
437
CD:2(2)
116370 30
3
490i.pngRace魔族.png
306
CD:1(1)
113280 20
452i.pngRace妖精類.png
894
CD:2(2)
279230 460
SI012.png攻後火縱橫輪轉
490i.pngRace魔族.png
306
CD:1(1)
113280 20
1100i.pngRace魔族.png
1352
CD:2(2)
246190 730
SI242.png三屬盾

行動裝置暫時無法觀看故事

重要的人

體力 20 回合 3 經驗 (0 / 體)

隊友:

1100i.pngCD: 17Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
322i.pngRace強化素材.png
3524
CD:6(6)
100 10
SI031.png單次6+水符石盾
324i.pngRace強化素材.png
3524
CD:6(6)
100 10
SI032.png單次6+火符石盾
326i.pngRace強化素材.png
3524
CD:6(6)
100 10
SI035.png單次6+暗符石盾
837i.pngRace神族.png
1926
CD:3(3)
289270 480
SI103.png5+Combo盾
831i.pngRace神族.png
(659)
659
CD:1(1)
263210 410
SI160.png先攻
833i.pngRace神族.png
1297
CD:2(2)
359320 430
SI188.png越攻越強
1118i.pngRace龍類.png
3162
CD:3(3)
492310 1240
SI035.png首消全暗盾
1153i.pngRace神族.png
736
CD:1(1)
169370 820
SI236.png電擊

行動裝置暫時無法觀看故事

黑暗中等待

體力 20 回合 3 經驗 (0 / 體)

隊友:

1100i.pngCD: 17Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
1012i.pngRace魔族.png
1087
CD:4(4)
201620 280