FANDOM


第1,343行: 第1,343行:
 
<div data-attack="1221" data-attribute="3" data-hp="2187" data-monsterid="1343" data-racialtype="3" data-recover="838" data-seriesid="266" data-size="15" data-star="6">{{MonsterLv3|1343|棲息平凡 ‧ 伊薇特}}</div>
 
<div data-attack="1221" data-attribute="3" data-hp="2187" data-monsterid="1343" data-racialtype="3" data-recover="838" data-seriesid="266" data-size="15" data-star="6">{{MonsterLv3|1343|棲息平凡 ‧ 伊薇特}}</div>
 
<div data-attack="1197" data-attribute="4" data-hp="2023" data-monsterid="1344" data-racialtype="3" data-recover="913" data-seriesid="266" data-size="15" data-star="6">{{MonsterLv3|1344|為愛蛻變 ‧ 瑪格莉特}}</div>
 
<div data-attack="1197" data-attribute="4" data-hp="2023" data-monsterid="1344" data-racialtype="3" data-recover="913" data-seriesid="266" data-size="15" data-star="6">{{MonsterLv3|1344|為愛蛻變 ‧ 瑪格莉特}}</div>
<div data-attack="1367" data-attribute="5" data-hp="1895" data-monsterid="1345" data-racialtype="3" data-recover="814" data-seriesid="266" data-size="15" data-star="6">{{MonsterLv3|1345|回憶吞食‧ 伊莎貝爾}}</div>
+
<div data-attack="1367" data-attribute="5" data-hp="1895" data-monsterid="1345" data-racialtype="3" data-recover="814" data-seriesid="266" data-size="15" data-star="6">{{MonsterLv3|1345|回憶吞食 ‧ 伊莎貝爾}}</div>
 
<div data-attack="1515" data-attribute="1" data-hp="3959" data-monsterid="1346" data-racialtype="10" data-recover="454" data-seriesid="255" data-size="15" data-star="6">{{MonsterLv3|1346|鈷藍劍影 ‧ 萊昂內爾}}</div>
 
<div data-attack="1515" data-attribute="1" data-hp="3959" data-monsterid="1346" data-racialtype="10" data-recover="454" data-seriesid="255" data-size="15" data-star="6">{{MonsterLv3|1346|鈷藍劍影 ‧ 萊昂內爾}}</div>
 
<div data-attack="1620" data-attribute="2" data-hp="4019" data-monsterid="1347" data-racialtype="10" data-recover="403" data-seriesid="255" data-size="15" data-star="6">{{MonsterLv3|1347|血銅鋼臂 ‧ 萊昂內爾}}</div>
 
<div data-attack="1620" data-attribute="2" data-hp="4019" data-monsterid="1347" data-racialtype="10" data-recover="403" data-seriesid="255" data-size="15" data-star="6">{{MonsterLv3|1347|血銅鋼臂 ‧ 萊昂內爾}}</div>
第1,623行: 第1,623行:
 
<div data-attack="1869" data-attribute="4" data-hp="1549" data-monsterid="1623" data-racialtype="8" data-recover="418" data-seriesid="134" data-size="14" data-star="6">{{MonsterLv3|1623|香甜殺意 ‧ 諾亞}}</div>
 
<div data-attack="1869" data-attribute="4" data-hp="1549" data-monsterid="1623" data-racialtype="8" data-recover="418" data-seriesid="134" data-size="14" data-star="6">{{MonsterLv3|1623|香甜殺意 ‧ 諾亞}}</div>
 
<div data-attack="1603" data-attribute="1" data-hp="3149" data-monsterid="1624" data-racialtype="5" data-recover="453" data-seriesid="253" data-size="45" data-star="7">{{MonsterLv3|1624|絲堤}}</div>
 
<div data-attack="1603" data-attribute="1" data-hp="3149" data-monsterid="1624" data-racialtype="5" data-recover="453" data-seriesid="253" data-size="45" data-star="7">{{MonsterLv3|1624|絲堤}}</div>
  +
<div data-attack="71" data-attribute="5" data-hp="129" data-monsterid="1625" data-racialtype="1" data-recover="24" data-seriesid="500" data-size="1" data-star="2">{{MonsterLv3|1625|玩具怨念}}</div>
 
<div data-attack="1747" data-attribute="1" data-hp="3804" data-monsterid="1626" data-racialtype="5" data-recover="609" data-seriesid="278" data-size="20" data-star="7">{{MonsterLv3|1626|賢智泉源 ‧ 亞特蘭堤斯}}</div>
 
<div data-attack="1747" data-attribute="1" data-hp="3804" data-monsterid="1626" data-racialtype="5" data-recover="609" data-seriesid="278" data-size="20" data-star="7">{{MonsterLv3|1626|賢智泉源 ‧ 亞特蘭堤斯}}</div>
 
<div data-attack="1007" data-attribute="1" data-hp="1803" data-monsterid="1627" data-racialtype="3" data-recover="803" data-seriesid="34" data-size="22" data-star="7">{{MonsterLv3|1627|鯨吞眾生 ‧ 暴食史萊姆王}}</div>
 
<div data-attack="1007" data-attribute="1" data-hp="1803" data-monsterid="1627" data-racialtype="3" data-recover="803" data-seriesid="34" data-size="22" data-star="7">{{MonsterLv3|1627|鯨吞眾生 ‧ 暴食史萊姆王}}</div>
第1,779行: 第1,780行:
 
<div data-attack="1723" data-attribute="1" data-hp="2890" data-monsterid="1780" data-racialtype="1" data-recover="605" data-seriesid="314" data-size="15" data-star="6">{{MonsterLv3|1780|雪閃的烙冰 ‧ 朗杰}}</div>
 
<div data-attack="1723" data-attribute="1" data-hp="2890" data-monsterid="1780" data-racialtype="1" data-recover="605" data-seriesid="314" data-size="15" data-star="6">{{MonsterLv3|1780|雪閃的烙冰 ‧ 朗杰}}</div>
 
<div data-attack="1816" data-attribute="2" data-hp="3005" data-monsterid="1781" data-racialtype="1" data-recover="538" data-seriesid="314" data-size="15" data-star="6">{{MonsterLv3|1781|顛世的魔音 ‧ 朗杰}}</div>
 
<div data-attack="1816" data-attribute="2" data-hp="3005" data-monsterid="1781" data-racialtype="1" data-recover="538" data-seriesid="314" data-size="15" data-star="6">{{MonsterLv3|1781|顛世的魔音 ‧ 朗杰}}</div>
  +
<div data-attack="1586" data-attribute="3" data-hp="3302" data-monsterid="1782" data-racialtype="1" data-recover="566" data-seriesid="314" data-size="15" data-star="6">{{MonsterLv3|1782|沐木的生靈 ‧ 朗杰}}</div>
 
<div data-attack="1" data-attribute="5" data-hp="1" data-monsterid="1785" data-racialtype="1" data-recover="1" data-seriesid="315" data-size="45" data-star="6">{{MonsterLv3|1785|阿路加}}</div>
 
<div data-attack="1" data-attribute="5" data-hp="1" data-monsterid="1785" data-racialtype="1" data-recover="1" data-seriesid="315" data-size="45" data-star="6">{{MonsterLv3|1785|阿路加}}</div>
 
<div data-attack="2111" data-attribute="1" data-hp="2132" data-monsterid="1786" data-racialtype="1" data-recover="416" data-seriesid="318" data-size="16" data-star="6">{{MonsterLv3|1786|浦飯幽助}}</div>
 
<div data-attack="2111" data-attribute="1" data-hp="2132" data-monsterid="1786" data-racialtype="1" data-recover="416" data-seriesid="318" data-size="16" data-star="6">{{MonsterLv3|1786|浦飯幽助}}</div>
第1,808行: 第1,810行:
 
<div data-attack="2714" data-attribute="2" data-hp="1698" data-monsterid="1812" data-racialtype="8" data-recover="466" data-seriesid="324" data-size="40" data-star="7">{{MonsterLv3|1812|天火賢者}}</div>
 
<div data-attack="2714" data-attribute="2" data-hp="1698" data-monsterid="1812" data-racialtype="8" data-recover="466" data-seriesid="324" data-size="40" data-star="7">{{MonsterLv3|1812|天火賢者}}</div>
 
<div data-attack="1981" data-attribute="3" data-hp="1638" data-monsterid="1813" data-racialtype="8" data-recover="416" data-seriesid="324" data-size="40" data-star="7">{{MonsterLv3|1813|枯木賢者}}</div>
 
<div data-attack="1981" data-attribute="3" data-hp="1638" data-monsterid="1813" data-racialtype="8" data-recover="416" data-seriesid="324" data-size="40" data-star="7">{{MonsterLv3|1813|枯木賢者}}</div>
  +
<div data-attack="2002" data-attribute="4" data-hp="1475" data-monsterid="1814" data-racialtype="8" data-recover="457" data-seriesid="324" data-size="20" data-star="7">{{MonsterLv3|1814|華光賢者}}</div>
 
<div data-attack="2790" data-attribute="5" data-hp="1581" data-monsterid="1815" data-racialtype="8" data-recover="485" data-seriesid="324" data-size="40" data-star="7">{{MonsterLv3|1815|無夜賢者}}</div>
 
<div data-attack="2790" data-attribute="5" data-hp="1581" data-monsterid="1815" data-racialtype="8" data-recover="485" data-seriesid="324" data-size="40" data-star="7">{{MonsterLv3|1815|無夜賢者}}</div>
 
<div data-attack="2129" data-attribute="1" data-hp="1770" data-monsterid="1816" data-racialtype="8" data-recover="453" data-seriesid="47" data-size="20" data-star="6">{{MonsterLv3|1816|斷頭裁決 ‧ 夏爾}}</div>
 
<div data-attack="2129" data-attribute="1" data-hp="1770" data-monsterid="1816" data-racialtype="8" data-recover="453" data-seriesid="47" data-size="20" data-star="6">{{MonsterLv3|1816|斷頭裁決 ‧ 夏爾}}</div>
第1,846行: 第1,849行:
 
<div data-attack="1428" data-attribute="2" data-hp="3562" data-monsterid="1853" data-racialtype="2" data-recover="290" data-seriesid="47" data-size="20" data-star="6">{{MonsterLv3|1853|燃熠比翼 ‧ 迦樓羅}}</div>
 
<div data-attack="1428" data-attribute="2" data-hp="3562" data-monsterid="1853" data-racialtype="2" data-recover="290" data-seriesid="47" data-size="20" data-star="6">{{MonsterLv3|1853|燃熠比翼 ‧ 迦樓羅}}</div>
 
<div data-attack="1457" data-attribute="4" data-hp="3205" data-monsterid="1854" data-racialtype="5" data-recover="463" data-seriesid="47" data-size="20" data-star="6">{{MonsterLv3|1854|脈輪師尊 ‧ 因陀羅}}</div>
 
<div data-attack="1457" data-attribute="4" data-hp="3205" data-monsterid="1854" data-racialtype="5" data-recover="463" data-seriesid="47" data-size="20" data-star="6">{{MonsterLv3|1854|脈輪師尊 ‧ 因陀羅}}</div>
  +
<div data-attack="1668" data-attribute="5" data-hp="3225" data-monsterid="1855" data-racialtype="5" data-recover="421" data-seriesid="111" data-size="40" data-star="7">{{MonsterLv3|1855|無限知性 ‧ 莎塔如帕}}</div>
 
<div data-attack="1424" data-attribute="4" data-hp="3457" data-monsterid="1856" data-racialtype="5" data-recover="488" data-seriesid="213" data-size="40" data-star="7">{{MonsterLv3|1856|富悅財婪 ‧ 俱毗羅}}</div>
 
<div data-attack="1424" data-attribute="4" data-hp="3457" data-monsterid="1856" data-racialtype="5" data-recover="488" data-seriesid="213" data-size="40" data-star="7">{{MonsterLv3|1856|富悅財婪 ‧ 俱毗羅}}</div>
 
<div data-attack="1507" data-attribute="4" data-hp="4644" data-monsterid="1857" data-racialtype="4" data-recover="40" data-seriesid="262" data-size="40" data-star="6">{{MonsterLv3|1857|背城之旅龍 ‧ 藍托}}</div>
 
<div data-attack="1507" data-attribute="4" data-hp="4644" data-monsterid="1857" data-racialtype="4" data-recover="40" data-seriesid="262" data-size="40" data-star="6">{{MonsterLv3|1857|背城之旅龍 ‧ 藍托}}</div>
第1,861行: 第1,865行:
 
<div data-attack="580" data-attribute="3" data-hp="1384" data-monsterid="1869" data-racialtype="3" data-recover="606" data-seriesid="335" data-size="45" data-star="7">{{MonsterLv3|1869|奏響世界之音 ‧ 莎娜}}</div>
 
<div data-attack="580" data-attribute="3" data-hp="1384" data-monsterid="1869" data-racialtype="3" data-recover="606" data-seriesid="335" data-size="45" data-star="7">{{MonsterLv3|1869|奏響世界之音 ‧ 莎娜}}</div>
 
<div data-attack="799" data-attribute="4" data-hp="2184" data-monsterid="1870" data-racialtype="2" data-recover="112" data-seriesid="335" data-size="45" data-star="7">{{MonsterLv3|1870|墜落殺戮 ‧ 貝西摩斯}}</div>
 
<div data-attack="799" data-attribute="4" data-hp="2184" data-monsterid="1870" data-racialtype="2" data-recover="112" data-seriesid="335" data-size="45" data-star="7">{{MonsterLv3|1870|墜落殺戮 ‧ 貝西摩斯}}</div>
  +
<div data-attack="899" data-attribute="1" data-hp="2285" data-monsterid="1871" data-racialtype="10" data-recover="257" data-seriesid="23" data-size="50" data-star="7">{{MonsterLv3|1871|毀世的重生者 ‧ 夏馬西}}</div>
 
<div data-attack="1800" data-attribute="5" data-hp="2563" data-monsterid="1872" data-racialtype="1" data-recover="483" data-seriesid="134" data-size="20" data-star="6">{{MonsterLv3|1872|菜鳥廚師 ‧ 點心娘}}</div>
 
<div data-attack="1800" data-attribute="5" data-hp="2563" data-monsterid="1872" data-racialtype="1" data-recover="483" data-seriesid="134" data-size="20" data-star="6">{{MonsterLv3|1872|菜鳥廚師 ‧ 點心娘}}</div>
 
<div data-attack="0" data-attribute="1" data-hp="2000" data-monsterid="1873" data-racialtype="7" data-recover="1000" data-seriesid="336" data-size="4" data-star="5">{{MonsterLv3|1873|酥脆春卷}}</div>
 
<div data-attack="0" data-attribute="1" data-hp="2000" data-monsterid="1873" data-racialtype="7" data-recover="1000" data-seriesid="336" data-size="4" data-star="5">{{MonsterLv3|1873|酥脆春卷}}</div>
第1,895行: 第1,900行:
 
<div data-attack="1575" data-attribute="2" data-hp="3078" data-monsterid="1904" data-racialtype="2" data-recover="359" data-seriesid="47" data-size="20" data-star="6">{{MonsterLv3|1904|銅牛蒸獄 ‧ 皮爾婁}}</div>
 
<div data-attack="1575" data-attribute="2" data-hp="3078" data-monsterid="1904" data-racialtype="2" data-recover="359" data-seriesid="47" data-size="20" data-star="6">{{MonsterLv3|1904|銅牛蒸獄 ‧ 皮爾婁}}</div>
 
<div data-attack="937" data-attribute="3" data-hp="1735" data-monsterid="1905" data-racialtype="3" data-recover="718" data-seriesid="345" data-size="10" data-star="6">{{MonsterLv3|1905|爽脆酸甜 ‧ 青蘋果}}</div>
 
<div data-attack="937" data-attribute="3" data-hp="1735" data-monsterid="1905" data-racialtype="3" data-recover="718" data-seriesid="345" data-size="10" data-star="6">{{MonsterLv3|1905|爽脆酸甜 ‧ 青蘋果}}</div>
  +
<div data-attack="500" data-attribute="3" data-hp="1000" data-monsterid="1908" data-racialtype="10" data-recover="100" data-seriesid="346" data-size="10" data-star="5">{{MonsterLv3|1908|魔法的原始碼 ‧ Android}}</div>
  +
<div data-attack="500" data-attribute="2" data-hp="1000" data-monsterid="1909" data-racialtype="10" data-recover="100" data-seriesid="346" data-size="10" data-star="5">{{MonsterLv3|1909|機械人的詠願 ‧ Android}}</div>
  +
<div data-attack="1468" data-attribute="1" data-hp="2559" data-monsterid="1910" data-racialtype="1" data-recover="581" data-seriesid="346" data-size="12" data-star="6">{{MonsterLv3|1910|科技與魔法 ‧ Android 與莫莉}}</div>
 
<div data-attack="1383" data-attribute="1" data-hp="2719" data-monsterid="1916" data-racialtype="5" data-recover="390" data-seriesid="348" data-size="20" data-star="6">{{MonsterLv3|1916|約定盟誓 ‧ 索貝克}}</div>
 
<div data-attack="1383" data-attribute="1" data-hp="2719" data-monsterid="1916" data-racialtype="5" data-recover="390" data-seriesid="348" data-size="20" data-star="6">{{MonsterLv3|1916|約定盟誓 ‧ 索貝克}}</div>
 
<div data-attack="1479" data-attribute="2" data-hp="2860" data-monsterid="1917" data-racialtype="5" data-recover="347" data-seriesid="348" data-size="20" data-star="6">{{MonsterLv3|1917|黷武狂執 ‧ 凱布利}}</div>
 
<div data-attack="1479" data-attribute="2" data-hp="2860" data-monsterid="1917" data-racialtype="5" data-recover="347" data-seriesid="348" data-size="20" data-star="6">{{MonsterLv3|1917|黷武狂執 ‧ 凱布利}}</div>
 
<div data-attack="1274" data-attribute="3" data-hp="3144" data-monsterid="1918" data-racialtype="5" data-recover="365" data-seriesid="348" data-size="20" data-star="6">{{MonsterLv3|1918|忠職銘守 ‧ 塞爾凱特}}</div>
 
<div data-attack="1274" data-attribute="3" data-hp="3144" data-monsterid="1918" data-racialtype="5" data-recover="365" data-seriesid="348" data-size="20" data-star="6">{{MonsterLv3|1918|忠職銘守 ‧ 塞爾凱特}}</div>
<div data-attack="1488" data-attribute="4" data-hp="3501" data-monsterid="1919" data-racialtype="5" data-recover="448" data-seriesid="348" data-size="40" data-star="6">{{MonsterLv3|1919|穹蒼之隼 ‧ 荷鲁斯}}</div>
+
<div data-attack="1488" data-attribute="4" data-hp="3501" data-monsterid="1919" data-racialtype="5" data-recover="448" data-seriesid="348" data-size="40" data-star="7">{{MonsterLv3|1919|穹蒼之隼 ‧ 荷鲁斯}}</div>
<div data-attack="1516" data-attribute="5" data-hp="3528" data-monsterid="1920" data-racialtype="5" data-recover="419" data-seriesid="348" data-size="40" data-star="6">{{MonsterLv3|1920|法老王 ‧ 那爾邁}}</div>
+
<div data-attack="1516" data-attribute="5" data-hp="3528" data-monsterid="1920" data-racialtype="5" data-recover="419" data-seriesid="348" data-size="40" data-star="7">{{MonsterLv3|1920|法老王 ‧ 那爾邁}}</div>
 
<div data-attack="724" data-attribute="1" data-hp="1749" data-monsterid="1921" data-racialtype="2" data-recover="182" data-seriesid="349" data-size="8" data-star="5">{{MonsterLv3|1921|肉圓}}</div>
 
<div data-attack="724" data-attribute="1" data-hp="1749" data-monsterid="1921" data-racialtype="2" data-recover="182" data-seriesid="349" data-size="8" data-star="5">{{MonsterLv3|1921|肉圓}}</div>
 
<div data-attack="1406" data-attribute="1" data-hp="3401" data-monsterid="1922" data-racialtype="2" data-recover="356" data-seriesid="349" data-size="14" data-star="6">{{MonsterLv3|1922|溫軟肉球 ‧ 肉圓}}</div>
 
<div data-attack="1406" data-attribute="1" data-hp="3401" data-monsterid="1922" data-racialtype="2" data-recover="356" data-seriesid="349" data-size="14" data-star="6">{{MonsterLv3|1922|溫軟肉球 ‧ 肉圓}}</div>
第1,916行: 第1,924行:
 
<div data-attack="796" data-attribute="5" data-hp="1670" data-monsterid="1935" data-racialtype="2" data-recover="163" data-seriesid="349" data-size="8" data-star="5">{{MonsterLv3|1935|添哥}}</div>
 
<div data-attack="796" data-attribute="5" data-hp="1670" data-monsterid="1935" data-racialtype="2" data-recover="163" data-seriesid="349" data-size="8" data-star="5">{{MonsterLv3|1935|添哥}}</div>
 
<div data-attack="1547" data-attribute="5" data-hp="3249" data-monsterid="1936" data-racialtype="2" data-recover="317" data-seriesid="349" data-size="14" data-star="6">{{MonsterLv3|1936|按圖索籍 ‧ 添哥}}</div>
 
<div data-attack="1547" data-attribute="5" data-hp="3249" data-monsterid="1936" data-racialtype="2" data-recover="317" data-seriesid="349" data-size="14" data-star="6">{{MonsterLv3|1936|按圖索籍 ‧ 添哥}}</div>
  +
<div data-attack="1414" data-attribute="2" data-hp="3395" data-monsterid="1937" data-racialtype="2" data-recover="398" data-seriesid="47" data-size="20" data-star="6">{{MonsterLv3|1937|醫密祕方 ‧ 紅藥水}}</div>
  +
<div data-attack="1628" data-attribute="4" data-hp="3611" data-monsterid="1938" data-racialtype="2" data-recover="205" data-seriesid="47" data-size="20" data-star="6">{{MonsterLv3|1938|毛拳重擊 ‧ 鐵拳}}</div>
  +
<div data-attack="1659" data-attribute="5" data-hp="2682" data-monsterid="1939" data-racialtype="1" data-recover="465" data-seriesid="47" data-size="20" data-star="6">{{MonsterLv3|1939|詭譎專研 ‧ 布洛傑特}}</div>
 
<div data-attack="1613" data-attribute="5" data-hp="2568" data-monsterid="1940" data-racialtype="1" data-recover="483" data-seriesid="206" data-size="20" data-star="6">{{MonsterLv3|1940|家貲萬貫 ‧ 庫利南}}</div>
 
<div data-attack="1613" data-attribute="5" data-hp="2568" data-monsterid="1940" data-racialtype="1" data-recover="483" data-seriesid="206" data-size="20" data-star="6">{{MonsterLv3|1940|家貲萬貫 ‧ 庫利南}}</div>
 
<div data-attack="1204" data-attribute="1" data-hp="2630" data-monsterid="1941" data-racialtype="2" data-recover="199" data-seriesid="352" data-size="10" data-star="5">{{MonsterLv3|1941|探偵情報 ‧ 一毛}}</div>
 
<div data-attack="1204" data-attribute="1" data-hp="2630" data-monsterid="1941" data-racialtype="2" data-recover="199" data-seriesid="352" data-size="10" data-star="5">{{MonsterLv3|1941|探偵情報 ‧ 一毛}}</div>
  +
<div data-attack="1267" data-attribute="2" data-hp="2689" data-monsterid="1942" data-racialtype="2" data-recover="172" data-seriesid="352" data-size="10" data-star="5">{{MonsterLv3|1942|蒐集本色 ‧ 二毛}}</div>
  +
<div data-attack="1100" data-attribute="3" data-hp="2956" data-monsterid="1943" data-racialtype="2" data-recover="181" data-seriesid="352" data-size="10" data-star="5">{{MonsterLv3|1943|小聰明獻策 ‧ 三毛}}</div>
  +
<div data-attack="1693" data-attribute="2" data-hp="2685" data-monsterid="1944" data-racialtype="1" data-recover="487" data-seriesid="134" data-size="40" data-star="7">{{MonsterLv3|1944|參透的賢者 ‧ 山特古羅斯}}</div>
  +
<div data-attack="800" data-attribute="2" data-hp="1200" data-monsterid="1945" data-racialtype="6" data-recover="300" data-seriesid="308" data-size="50" data-star="6">{{MonsterLv3|1945|聖誕麋鹿}}</div>
 
<div data-attack="1641" data-attribute="5" data-hp="2819" data-monsterid="1946" data-racialtype="3" data-recover="1007" data-seriesid="23" data-size="40" data-star="8">{{MonsterLv3|1946|萬魔壟斷 ‧ 薩魯曼}}</div>
 
<div data-attack="1641" data-attribute="5" data-hp="2819" data-monsterid="1946" data-racialtype="3" data-recover="1007" data-seriesid="23" data-size="40" data-star="8">{{MonsterLv3|1946|萬魔壟斷 ‧ 薩魯曼}}</div>
 
<div data-attack="1721" data-attribute="5" data-hp="2754" data-monsterid="1947" data-racialtype="3" data-recover="881" data-seriesid="23" data-size="35" data-star="8">{{MonsterLv3|1947|骷骸操縱 ‧ 薩魯曼}}</div>
 
<div data-attack="1721" data-attribute="5" data-hp="2754" data-monsterid="1947" data-racialtype="3" data-recover="881" data-seriesid="23" data-size="35" data-star="8">{{MonsterLv3|1947|骷骸操縱 ‧ 薩魯曼}}</div>
第1,937行: 第1,952行:
 
<div data-attack="1540" data-attribute="1" data-hp="2773" data-monsterid="1963" data-racialtype="1" data-recover="486" data-seriesid="47" data-size="20" data-star="6">{{MonsterLv3|1963|魔女之罪 ‧ 傑拉爾}}</div>
 
<div data-attack="1540" data-attribute="1" data-hp="2773" data-monsterid="1963" data-racialtype="1" data-recover="486" data-seriesid="47" data-size="20" data-star="6">{{MonsterLv3|1963|魔女之罪 ‧ 傑拉爾}}</div>
 
<div data-attack="1480" data-attribute="2" data-hp="4493" data-monsterid="1964" data-racialtype="4" data-recover="38" data-seriesid="47" data-size="20" data-star="6">{{MonsterLv3|1964|炎龍王 ‧ 伊格尼爾}}</div>
 
<div data-attack="1480" data-attribute="2" data-hp="4493" data-monsterid="1964" data-racialtype="4" data-recover="38" data-seriesid="47" data-size="20" data-star="6">{{MonsterLv3|1964|炎龍王 ‧ 伊格尼爾}}</div>
  +
<div data-attack="1512" data-attribute="5" data-hp="4548" data-monsterid="1966" data-racialtype="4" data-recover="34" data-seriesid="111" data-size="40" data-star="7">{{MonsterLv3|1966|闇之翼 ‧ 亞克諾羅基亞}}</div>
 
<div data-attack="1503" data-attribute="4" data-hp="3112" data-monsterid="1967" data-racialtype="1" data-recover="500" data-seriesid="285" data-size="40" data-star="6">{{MonsterLv3|1967|妖尾會長 ‧ 馬卡羅夫}}</div>
 
<div data-attack="1503" data-attribute="4" data-hp="3112" data-monsterid="1967" data-racialtype="1" data-recover="500" data-seriesid="285" data-size="40" data-star="6">{{MonsterLv3|1967|妖尾會長 ‧ 馬卡羅夫}}</div>
 
<div data-attack="1208" data-attribute="3" data-hp="2269" data-monsterid="1968" data-racialtype="3" data-recover="816" data-seriesid="206" data-size="20" data-star="6">{{MonsterLv3|1968|最強之貓 ‧ 龐沙利利}}</div>
 
<div data-attack="1208" data-attribute="3" data-hp="2269" data-monsterid="1968" data-racialtype="3" data-recover="816" data-seriesid="206" data-size="20" data-star="6">{{MonsterLv3|1968|最強之貓 ‧ 龐沙利利}}</div>
第1,976行: 第1,992行:
 
<div data-attack="1545" data-attribute="2" data-hp="3521" data-monsterid="6030" data-racialtype="5" data-recover="406" data-seriesid="500" data-size="20" data-star="7">{{MonsterLv3|6030|火炙百味 ‧ 尼努爾塔}}</div>
 
<div data-attack="1545" data-attribute="2" data-hp="3521" data-monsterid="6030" data-racialtype="5" data-recover="406" data-seriesid="500" data-size="20" data-star="7">{{MonsterLv3|6030|火炙百味 ‧ 尼努爾塔}}</div>
 
<div data-attack="1328" data-attribute="3" data-hp="3860" data-monsterid="6031" data-racialtype="5" data-recover="434" data-seriesid="500" data-size="20" data-star="7">{{MonsterLv3|6031|醇厚碧釀 ‧ 杜穆濟}}</div>
 
<div data-attack="1328" data-attribute="3" data-hp="3860" data-monsterid="6031" data-racialtype="5" data-recover="434" data-seriesid="500" data-size="20" data-star="7">{{MonsterLv3|6031|醇厚碧釀 ‧ 杜穆濟}}</div>
<div data-attack="1346" data-attribute="4" data-hp="3649" data-monsterid="6032" data-racialtype="5" data-recover="487" data-seriesid="500" data-size="20" data-star="7">{{MonsterLv3|6032|蜜女郎 ‧ 伊南娜}}</div>
+
<div data-attack="1346" data-attribute="4" data-hp="3649" data-monsterid="6032" data-racialtype="5" data-recover="487" data-seriesid="500" data-size="20" data-star="7">{{MonsterLv3|6032|蜜女郎 ‧ 伊南娜}}</div>
 
<div data-attack="1640" data-attribute="5" data-hp="3305" data-monsterid="6033" data-racialtype="5" data-recover="415" data-seriesid="500" data-size="20" data-star="7">{{MonsterLv3|6033|鋼舞王者 ‧ 納姆塔爾}}</div>
 
<div data-attack="1640" data-attribute="5" data-hp="3305" data-monsterid="6033" data-racialtype="5" data-recover="415" data-seriesid="500" data-size="20" data-star="7">{{MonsterLv3|6033|鋼舞王者 ‧ 納姆塔爾}}</div>
 
<div data-attack="1657" data-attribute="1" data-hp="2658" data-monsterid="6034" data-racialtype="1" data-recover="407" data-seriesid="500" data-size="20" data-star="6">{{MonsterLv3|6034|滅罪貴公子 ‧ 審結判官}}</div>
 
<div data-attack="1657" data-attribute="1" data-hp="2658" data-monsterid="6034" data-racialtype="1" data-recover="407" data-seriesid="500" data-size="20" data-star="6">{{MonsterLv3|6034|滅罪貴公子 ‧ 審結判官}}</div>
第2,105行: 第2,121行:
 
<div data-attack="1752" data-attribute="2" data-hp="2898" data-monsterid="6165" data-racialtype="1" data-recover="534" data-seriesid="500" data-size="20" data-star="6">{{MonsterLv3|6165|炎影的征討者 ‧ 織田信長(動態造型)}}</div>
 
<div data-attack="1752" data-attribute="2" data-hp="2898" data-monsterid="6165" data-racialtype="1" data-recover="534" data-seriesid="500" data-size="20" data-star="6">{{MonsterLv3|6165|炎影的征討者 ‧ 織田信長(動態造型)}}</div>
 
<div data-attack="2351" data-attribute="2" data-hp="2533" data-monsterid="6166" data-racialtype="8" data-recover="471" data-seriesid="500" data-size="40" data-star="7">{{MonsterLv3|6166|艾爾芙萊姆的女王 ‧ 蘿斯(動態造型)}}</div>
 
<div data-attack="2351" data-attribute="2" data-hp="2533" data-monsterid="6166" data-racialtype="8" data-recover="471" data-seriesid="500" data-size="40" data-star="7">{{MonsterLv3|6166|艾爾芙萊姆的女王 ‧ 蘿斯(動態造型)}}</div>
<div data-attack="1534" data-attribute="4" data-hp="3017" data-monsterid="6167" data-racialtype="1" data-recover="450" data-seriesid="253" data-size="45" data-star="7">{{MonsterLv3|6167|維珍尼亞}}</div>
+
<div data-attack="1188" data-attribute="4" data-hp="2418" data-monsterid="6167" data-racialtype="1" data-recover="454" data-seriesid="253" data-size="45" data-star="7">{{MonsterLv3|6167|維珍尼亞}}</div>
<div data-attack="1616" data-attribute="1" data-hp="3104" data-monsterid="6168" data-racialtype="5" data-recover="375" data-seriesid="500" data-size="18" data-star="7">{{MonsterLv3|6168|資源堪察 ‧ 拉法葉爾}}</div>
+
<div data-attack="1534" data-attribute="1" data-hp="3017" data-monsterid="6168" data-racialtype="5" data-recover="450" data-seriesid="500" data-size="18" data-star="7">{{MonsterLv3|6168|資源堪察 ‧ 拉法葉爾}}</div>
<div data-attack="1426" data-attribute="2" data-hp="3383" data-monsterid="6169" data-racialtype="5" data-recover="405" data-seriesid="500" data-size="18" data-star="7">{{MonsterLv3|6169|戰車女郎 ‧ 烏列爾}}</div>
+
<div data-attack="1616" data-attribute="2" data-hp="3104" data-monsterid="6169" data-racialtype="5" data-recover="375" data-seriesid="500" data-size="18" data-star="7">{{MonsterLv3|6169|戰車女郎 ‧ 烏列爾}}</div>
<div data-attack="1465" data-attribute="3" data-hp="3205" data-monsterid="6170" data-racialtype="5" data-recover="435" data-seriesid="500" data-size="18" data-star="7">{{MonsterLv3|6170|宇宙巡航 ‧ 沙利葉}}</div>
+
<div data-attack="1426" data-attribute="3" data-hp="3383" data-monsterid="6170" data-racialtype="5" data-recover="405" data-seriesid="500" data-size="18" data-star="7">{{MonsterLv3|6170|宇宙巡航 ‧ 沙利葉}}</div>
<div data-attack="1682" data-attribute="4" data-hp="2921" data-monsterid="6171" data-racialtype="5" data-recover="390" data-seriesid="500" data-size="18" data-star="7">{{MonsterLv3|6171|太空飛行 ‧ 加百列}}</div>
+
<div data-attack="1465" data-attribute="4" data-hp="3205" data-monsterid="6171" data-racialtype="5" data-recover="435" data-seriesid="500" data-size="18" data-star="7">{{MonsterLv3|6171|太空飛行 ‧ 加百列}}</div>
<div data-attack="1433" data-attribute="5" data-hp="3319" data-monsterid="6172" data-racialtype="5" data-recover="473" data-seriesid="500" data-size="18" data-star="7">{{MonsterLv3|6172|秘密監察 ‧ 拉貴爾}}</div>
+
<div data-attack="1682" data-attribute="5" data-hp="2921" data-monsterid="6172" data-racialtype="5" data-recover="390" data-seriesid="500" data-size="18" data-star="7">{{MonsterLv3|6172|秘密監察 ‧ 拉貴爾}}</div>
<div data-attack="1611" data-attribute="5" data-hp="3934" data-monsterid="6173" data-racialtype="5" data-recover="168" data-seriesid="500" data-size="20" data-star="6">{{MonsterLv3|6173|異瞳醫者 ‧ 桔梗(動態造型)}}</div>
+
<div data-attack="1433" data-attribute="5" data-hp="3319" data-monsterid="6173" data-racialtype="5" data-recover="473" data-seriesid="500" data-size="20" data-star="6">{{MonsterLv3|6173|異瞳醫者 ‧ 桔梗(動態造型)}}</div>
<div data-attack="1364" data-attribute="1" data-hp="4908" data-monsterid="6174" data-racialtype="2" data-recover="35" data-seriesid="500" data-size="20" data-star="7">{{MonsterLv3|6174|蓮池正旦 ‧ 泰芙努特(造型)}}</div>
+
<div data-attack="1611" data-attribute="1" data-hp="3934" data-monsterid="6174" data-racialtype="2" data-recover="168" data-seriesid="500" data-size="20" data-star="7">{{MonsterLv3|6174|蓮池正旦 ‧ 泰芙努特(造型)}}</div>
<div data-attack="1208" data-attribute="2" data-hp="5216" data-monsterid="6175" data-racialtype="4" data-recover="37" data-seriesid="500" data-size="20" data-star="7">{{MonsterLv3|6175|熾盛赤旗 ‧ 賽特(造型)}}</div>
+
<div data-attack="1364" data-attribute="2" data-hp="4908" data-monsterid="6175" data-racialtype="4" data-recover="35" data-seriesid="500" data-size="20" data-star="7">{{MonsterLv3|6175|熾盛赤旗 ‧ 賽特(造型)}}</div>
<div data-attack="1493" data-attribute="3" data-hp="4115" data-monsterid="6176" data-racialtype="4" data-recover="183" data-seriesid="500" data-size="20" data-star="7">{{MonsterLv3|6176|臉譜變幻 ‧ 舒(造型)}}</div>
+
<div data-attack="1208" data-attribute="3" data-hp="5216" data-monsterid="6176" data-racialtype="4" data-recover="37" data-seriesid="500" data-size="20" data-star="7">{{MonsterLv3|6176|臉譜變幻 ‧ 舒(造型)}}</div>
<div data-attack="1712" data-attribute="4" data-hp="3000" data-monsterid="6177" data-racialtype="2" data-recover="387" data-seriesid="500" data-size="20" data-star="7">{{MonsterLv3|6177|大旗揮舞 ‧ 拉(造型)}}</div>
+
<div data-attack="1493" data-attribute="4" data-hp="4115" data-monsterid="6177" data-racialtype="2" data-recover="183" data-seriesid="500" data-size="20" data-star="7">{{MonsterLv3|6177|大旗揮舞 ‧ 拉(造型)}}</div>
<div data-attack="1859" data-attribute="5" data-hp="2823" data-monsterid="6178" data-racialtype="5" data-recover="477" data-seriesid="500" data-size="20" data-star="7">{{MonsterLv3|6178|舞槍如影 ‧ 奧西利斯(造型)}}</div>
+
<div data-attack="1712" data-attribute="5" data-hp="3000" data-monsterid="6178" data-racialtype="5" data-recover="387" data-seriesid="500" data-size="20" data-star="7">{{MonsterLv3|6178|舞槍如影 ‧ 奧西利斯(造型)}}</div>
<div data-attack="2470" data-attribute="5" data-hp="2687" data-monsterid="6182" data-racialtype="1" data-recover="437" data-seriesid="500" data-size="18" data-star="6">{{MonsterLv3|6182|神速 ‧ 奇犽(動態造型)}}</div>
+
<div data-attack="1859" data-attribute="5" data-hp="2823" data-monsterid="6182" data-racialtype="1" data-recover="477" data-seriesid="500" data-size="18" data-star="6">{{MonsterLv3|6182|神速 ‧ 奇犽(動態造型)}}</div>
<div data-attack="2238" data-attribute="3" data-hp="1927" data-monsterid="6183" data-racialtype="8" data-recover="418" data-seriesid="500" data-size="24" data-star="7">{{MonsterLv3|6183|梅路艾姆(動態造型)}}</div>
+
<div data-attack="2470" data-attribute="3" data-hp="2687" data-monsterid="6183" data-racialtype="8" data-recover="437" data-seriesid="500" data-size="24" data-star="7">{{MonsterLv3|6183|梅路艾姆(動態造型)}}</div>
<div data-attack="1437" data-attribute="5" data-hp="3492" data-monsterid="6185" data-racialtype="8" data-recover="255" data-seriesid="500" data-size="16" data-star="6">{{MonsterLv3|6185|尼飛彼多(動態造型)}}</div>
+
<div data-attack="2238" data-attribute="5" data-hp="1927" data-monsterid="6185" data-racialtype="8" data-recover="418" data-seriesid="500" data-size="16" data-star="6">{{MonsterLv3|6185|尼飛彼多(動態造型)}}</div>
<div data-attack="1393" data-attribute="1" data-hp="3843" data-monsterid="6186" data-racialtype="2" data-recover="196" data-seriesid="500" data-size="14" data-star="6">{{MonsterLv3|6186|奔馳速度 ‧ 奧托}}</div>
+
<div data-attack="1437" data-attribute="1" data-hp="3492" data-monsterid="6186" data-racialtype="2" data-recover="255" data-seriesid="500" data-size="14" data-star="6">{{MonsterLv3|6186|奔馳速度 ‧ 奧托}}</div>
<div data-attack="1342" data-attribute="3" data-hp="3698" data-monsterid="6188" data-racialtype="2" data-recover="249" data-seriesid="500" data-size="14" data-star="6">{{MonsterLv3|6188|豪邁殺拳木法沙}}</div>
+
<div data-attack="1530" data-attribute="2" data-hp="3529" data-monsterid="6187" data-racialtype="2" data-recover="201" data-seriesid="500" data-size="14" data-star="6">{{MonsterLv3|6187|展現個性伊奇多}}</div>
<div data-attack="1635" data-attribute="4" data-hp="3284" data-monsterid="6189" data-racialtype="2" data-recover="210" data-seriesid="500" data-size="14" data-star="6">{{MonsterLv3|6189|跳進節奏布瑪}}</div>
+
<div data-attack="1393" data-attribute="3" data-hp="3843" data-monsterid="6188" data-racialtype="2" data-recover="196" data-seriesid="500" data-size="14" data-star="6">{{MonsterLv3|6188|豪邁殺拳木法沙}}</div>
<div data-attack="2319" data-attribute="5" data-hp="2132" data-monsterid="6190" data-racialtype="2" data-recover="425" data-seriesid="500" data-size="14" data-star="6">{{MonsterLv3|6190|焦點扮裝芭絲蒂}}</div>
+
<div data-attack="1342" data-attribute="4" data-hp="3698" data-monsterid="6189" data-racialtype="2" data-recover="249" data-seriesid="500" data-size="14" data-star="6">{{MonsterLv3|6189|跳進節奏布瑪}}</div>
<div data-attack="1489" data-attribute="1" data-hp="2154" data-monsterid="6191" data-racialtype="8" data-recover="875" data-seriesid="500" data-size="18" data-star="6">{{MonsterLv3|6191|魔人幽助(動態造型)}}</div>
+
<div data-attack="1635" data-attribute="5" data-hp="3284" data-monsterid="6190" data-racialtype="2" data-recover="210" data-seriesid="500" data-size="14" data-star="6">{{MonsterLv3|6190|焦點扮裝芭絲蒂}}</div>
<div data-attack="2433" data-attribute="3" data-hp="1818" data-monsterid="6192" data-racialtype="3" data-recover="410" data-seriesid="500" data-size="18" data-star="6">{{MonsterLv3|6192|妖狐藏馬(動態造型)}}</div>
+
<div data-attack="2319" data-attribute="1" data-hp="2132" data-monsterid="6191" data-racialtype="8" data-recover="425" data-seriesid="500" data-size="18" data-star="6">{{MonsterLv3|6191|魔人幽助(動態造型)}}</div>
<div data-attack="2411" data-attribute="5" data-hp="2330" data-monsterid="6193" data-racialtype="8" data-recover="205" data-seriesid="500" data-size="18" data-star="6">{{MonsterLv3|6193|邪眼飛影(動態造型)}}</div>
+
<div data-attack="1489" data-attribute="3" data-hp="2154" data-monsterid="6192" data-racialtype="3" data-recover="875" data-seriesid="500" data-size="18" data-star="6">{{MonsterLv3|6192|妖狐藏馬(動態造型)}}</div>
<div data-attack="1556" data-attribute="5" data-hp="3007" data-monsterid="6194" data-racialtype="8" data-recover="584" data-seriesid="500" data-size="20" data-star="6">{{MonsterLv3|6194|戶愚呂弟 100%中的100%(動態造型)}}</div>
+
<div data-attack="2433" data-attribute="5" data-hp="1818" data-monsterid="6193" data-racialtype="8" data-recover="410" data-seriesid="500" data-size="18" data-star="6">{{MonsterLv3|6193|邪眼 ‧ 飛影(動態造型)}}</div>
<div data-attack="2129" data-attribute="4" data-hp="1770" data-monsterid="6195" data-racialtype="1" data-recover="453" data-seriesid="500" data-size="40" data-star="6">{{MonsterLv3|6195|聖光氣 ‧ 仙水忍(動態造型)}}</div>
+
<div data-attack="2411" data-attribute="5" data-hp="2330" data-monsterid="6194" data-racialtype="8" data-recover="205" data-seriesid="500" data-size="20" data-star="6">{{MonsterLv3|6194|戶愚呂弟 100%中的100%(動態造型)}}</div>
<div data-attack="1479" data-attribute="1" data-hp="2462" data-monsterid="6196" data-racialtype="8" data-recover="474" data-seriesid="500" data-size="20" data-star="6">{{MonsterLv3|6196|斷頭裁決夏爾(動態造型)}}</div>
+
<div data-attack="1556" data-attribute="4" data-hp="3007" data-monsterid="6195" data-racialtype="1" data-recover="584" data-seriesid="500" data-size="40" data-star="6">{{MonsterLv3|6195|聖光氣仙水忍(動態造型)}}</div>
<div data-attack="1581" data-attribute="1" data-hp="2591" data-monsterid="6197" data-racialtype="1" data-recover="422" data-seriesid="500" data-size="22" data-star="7">{{MonsterLv3|6197|比翼浪花卡珊德拉}}</div>
+
<div data-attack="2129" data-attribute="1" data-hp="1770" data-monsterid="6196" data-racialtype="8" data-recover="453" data-seriesid="500" data-size="20" data-star="6">{{MonsterLv3|6196|斷頭裁決夏爾(動態造型)}}</div>
  +
<div data-attack="1479" data-attribute="1" data-hp="2462" data-monsterid="6197" data-racialtype="1" data-recover="474" data-seriesid="500" data-size="22" data-star="7">{{MonsterLv3|6197|比翼浪花 ‧ 卡珊德拉}}</div>
  +
<div data-attack="1581" data-attribute="2" data-hp="2591" data-monsterid="6198" data-racialtype="1" data-recover="422" data-seriesid="500" data-size="22" data-star="7">{{MonsterLv3|6198|熱潮浪漫 ‧ 美狄亞}}</div>
 
<div data-attack="1453" data-attribute="3" data-hp="2734" data-monsterid="6199" data-racialtype="1" data-recover="408" data-seriesid="500" data-size="22" data-star="7">{{MonsterLv3|6199|夢覺涼夏 ‧ 喀耳刻}}</div>
 
<div data-attack="1453" data-attribute="3" data-hp="2734" data-monsterid="6199" data-racialtype="1" data-recover="408" data-seriesid="500" data-size="22" data-star="7">{{MonsterLv3|6199|夢覺涼夏 ‧ 喀耳刻}}</div>
 
<div data-attack="1699" data-attribute="1" data-hp="3604" data-monsterid="6200" data-racialtype="5" data-recover="505" data-seriesid="500" data-size="22" data-star="7">{{MonsterLv3|6200|命盤牌局 ‧ 阿特拉哈西斯(造型)}}</div>
 
<div data-attack="1699" data-attribute="1" data-hp="3604" data-monsterid="6200" data-racialtype="5" data-recover="505" data-seriesid="500" data-size="22" data-star="7">{{MonsterLv3|6200|命盤牌局 ‧ 阿特拉哈西斯(造型)}}</div>
 
<div data-attack="1764" data-attribute="2" data-hp="3720" data-monsterid="6201" data-racialtype="5" data-recover="431" data-seriesid="500" data-size="22" data-star="7">{{MonsterLv3|6201|火炙百味 ‧ 尼努爾塔(造型)}}</div>
 
<div data-attack="1764" data-attribute="2" data-hp="3720" data-monsterid="6201" data-racialtype="5" data-recover="431" data-seriesid="500" data-size="22" data-star="7">{{MonsterLv3|6201|火炙百味 ‧ 尼努爾塔(造型)}}</div>
 
<div data-attack="1529" data-attribute="3" data-hp="4095" data-monsterid="6202" data-racialtype="5" data-recover="460" data-seriesid="500" data-size="22" data-star="7">{{MonsterLv3|6202|醇厚碧釀 ‧ 杜穆濟(造型)}}</div>
 
<div data-attack="1529" data-attribute="3" data-hp="4095" data-monsterid="6202" data-racialtype="5" data-recover="460" data-seriesid="500" data-size="22" data-star="7">{{MonsterLv3|6202|醇厚碧釀 ‧ 杜穆濟(造型)}}</div>
<div data-attack="1545" data-attribute="4" data-hp="3871" data-monsterid="6203" data-racialtype="5" data-recover="519" data-seriesid="500" data-size="22" data-star="7">{{MonsterLv3|6203|蜜女郎 ‧ 伊南娜(造型)}}</div>
+
<div data-attack="1545" data-attribute="4" data-hp="3871" data-monsterid="6203" data-racialtype="5" data-recover="519" data-seriesid="500" data-size="22" data-star="7">{{MonsterLv3|6203|蜜女郎 ‧ 伊南娜(造型)}}</div>
 
<div data-attack="1860" data-attribute="5" data-hp="3499" data-monsterid="6204" data-racialtype="5" data-recover="440" data-seriesid="500" data-size="22" data-star="7">{{MonsterLv3|6204|鋼舞王者 ‧ 納姆塔爾(造型)}}</div>
 
<div data-attack="1860" data-attribute="5" data-hp="3499" data-monsterid="6204" data-racialtype="5" data-recover="440" data-seriesid="500" data-size="22" data-star="7">{{MonsterLv3|6204|鋼舞王者 ‧ 納姆塔爾(造型)}}</div>
 
<div data-attack="1597" data-attribute="1" data-hp="3108" data-monsterid="6205" data-racialtype="5" data-recover="451" data-seriesid="500" data-size="14" data-star="6">{{MonsterLv3|6205|大自在天 ‧ 濕婆(動態造型)}}</div>
 
<div data-attack="1597" data-attribute="1" data-hp="3108" data-monsterid="6205" data-racialtype="5" data-recover="451" data-seriesid="500" data-size="14" data-star="6">{{MonsterLv3|6205|大自在天 ‧ 濕婆(動態造型)}}</div>
第2,144行: 第2,160行:
 
<div data-attack="1457" data-attribute="4" data-hp="3205" data-monsterid="6210" data-racialtype="5" data-recover="463" data-seriesid="500" data-size="20" data-star="6">{{MonsterLv3|6210|脈輪師尊 ‧ 因陀羅(動態造型)}}</div>
 
<div data-attack="1457" data-attribute="4" data-hp="3205" data-monsterid="6210" data-racialtype="5" data-recover="463" data-seriesid="500" data-size="20" data-star="6">{{MonsterLv3|6210|脈輪師尊 ‧ 因陀羅(動態造型)}}</div>
 
<div data-attack="1818" data-attribute="3" data-hp="3556" data-monsterid="6211" data-racialtype="1" data-recover="547" data-seriesid="500" data-size="20" data-star="7">{{MonsterLv3|6211|煌耀女帝 ‧ 美索不達米亞(動態造型)}}</div>
 
<div data-attack="1818" data-attribute="3" data-hp="3556" data-monsterid="6211" data-racialtype="1" data-recover="547" data-seriesid="500" data-size="20" data-star="7">{{MonsterLv3|6211|煌耀女帝 ‧ 美索不達米亞(動態造型)}}</div>
  +
<div data-attack="1124" data-attribute="1" data-hp="2607" data-monsterid="6212" data-racialtype="3" data-recover="872" data-seriesid="500" data-size="18" data-star="7">{{MonsterLv3|6212|流杯宴歌 ‧ 普普璐}}</div>
 
<div data-attack="1620" data-attribute="2" data-hp="3527" data-monsterid="6213" data-racialtype="2" data-recover="302" data-seriesid="500" data-size="18" data-star="7">{{MonsterLv3|6213|懲戒霰彈 ‧ 鈴子}}</div>
 
<div data-attack="1620" data-attribute="2" data-hp="3527" data-monsterid="6213" data-racialtype="2" data-recover="302" data-seriesid="500" data-size="18" data-star="7">{{MonsterLv3|6213|懲戒霰彈 ‧ 鈴子}}</div>
 
<div data-attack="1541" data-attribute="4" data-hp="4558" data-monsterid="6214" data-racialtype="4" data-recover="66" data-seriesid="500" data-size="18" data-star="7">{{MonsterLv3|6214|不羈韁繩 ‧ 銅丸}}</div>
 
<div data-attack="1541" data-attribute="4" data-hp="4558" data-monsterid="6214" data-racialtype="4" data-recover="66" data-seriesid="500" data-size="18" data-star="7">{{MonsterLv3|6214|不羈韁繩 ‧ 銅丸}}</div>
第2,149行: 第2,166行:
 
<div data-attack="1567" data-attribute="1" data-hp="3237" data-monsterid="6216" data-racialtype="5" data-recover="427" data-seriesid="500" data-size="16" data-star="6">{{MonsterLv3|6216|智障女神 ‧ 阿克婭(動態造型)}}</div>
 
<div data-attack="1567" data-attribute="1" data-hp="3237" data-monsterid="6216" data-racialtype="5" data-recover="427" data-seriesid="500" data-size="16" data-star="6">{{MonsterLv3|6216|智障女神 ‧ 阿克婭(動態造型)}}</div>
 
<div data-attack="1914" data-attribute="2" data-hp="2356" data-monsterid="6217" data-racialtype="1" data-recover="483" data-seriesid="500" data-size="16" data-star="6">{{MonsterLv3|6217|華麗爆裂 ‧ 惠惠(動態造型)}}</div>
 
<div data-attack="1914" data-attribute="2" data-hp="2356" data-monsterid="6217" data-racialtype="1" data-recover="483" data-seriesid="500" data-size="16" data-star="6">{{MonsterLv3|6217|華麗爆裂 ‧ 惠惠(動態造型)}}</div>
<div data-attack="872" data-attribute="5" data-hp="4297" data-monsterid="6219" data-racialtype="8" data-recover="484" data-seriesid="500" data-size="20" data-star="6">{{MonsterLv3|6219|地獄公爵巴尼爾(動態造型)}}</div>
+
<div data-attack="872" data-attribute="4" data-hp="4297" data-monsterid="6218" data-racialtype="1" data-recover="484" data-seriesid="500" data-size="16" data-star="6">{{MonsterLv3|6218|受辱狂歡達克妮絲(動態造型)}}</div>
  +
<div data-attack="2187" data-attribute="5" data-hp="1803" data-monsterid="6219" data-racialtype="8" data-recover="445" data-seriesid="500" data-size="20" data-star="6">{{MonsterLv3|6219|地獄公爵 ‧ 巴尼爾(動態造型)}}</div>
 
<div data-attack="2425" data-attribute="5" data-hp="1608" data-monsterid="6220" data-racialtype="8" data-recover="378" data-seriesid="500" data-size="20" data-star="6">{{MonsterLv3|6220|無頭騎士 ‧ 貝爾迪亞(動態造型)}}</div>
 
<div data-attack="2425" data-attribute="5" data-hp="1608" data-monsterid="6220" data-racialtype="8" data-recover="378" data-seriesid="500" data-size="20" data-star="6">{{MonsterLv3|6220|無頭騎士 ‧ 貝爾迪亞(動態造型)}}</div>
 
<div data-attack="1514" data-attribute="4" data-hp="3576" data-monsterid="6221" data-racialtype="5" data-recover="447" data-seriesid="500" data-size="20" data-star="7">{{MonsterLv3|6221|創曆者 ‧ 瑪雅(動態造型)}}</div>
 
<div data-attack="1514" data-attribute="4" data-hp="3576" data-monsterid="6221" data-racialtype="5" data-recover="447" data-seriesid="500" data-size="20" data-star="7">{{MonsterLv3|6221|創曆者 ‧ 瑪雅(動態造型)}}</div>
 
<div data-attack="1747" data-attribute="1" data-hp="3804" data-monsterid="6223" data-racialtype="5" data-recover="609" data-seriesid="500" data-size="20" data-star="7">{{MonsterLv3|6223|賢智泉源 ‧ 亞特蘭堤斯(動態造型)}}</div>
 
<div data-attack="1747" data-attribute="1" data-hp="3804" data-monsterid="6223" data-racialtype="5" data-recover="609" data-seriesid="500" data-size="20" data-star="7">{{MonsterLv3|6223|賢智泉源 ‧ 亞特蘭堤斯(動態造型)}}</div>
  +
<div data-attack="1359" data-attribute="3" data-hp="3915" data-monsterid="6225" data-racialtype="2" data-recover="302" data-seriesid="500" data-size="14" data-star="6">{{MonsterLv3|6225|如煙無跡 ‧ 阿飄(動態造型)}}</div>
  +
<div data-attack="1420" data-attribute="4" data-hp="3656" data-monsterid="6226" data-racialtype="2" data-recover="380" data-seriesid="500" data-size="14" data-star="6">{{MonsterLv3|6226|隨緣順心 ‧ 零(動態造型)}}</div>
  +
<div data-attack="1524" data-attribute="5" data-hp="3562" data-monsterid="6227" data-racialtype="2" data-recover="309" data-seriesid="500" data-size="14" data-star="6">{{MonsterLv3|6227|領風典範 ‧ 蜜兒(動態造型)}}</div>
  +
<div data-attack="1414" data-attribute="2" data-hp="3395" data-monsterid="6228" data-racialtype="2" data-recover="398" data-seriesid="500" data-size="20" data-star="6">{{MonsterLv3|6228|醫密祕方 ‧ 紅藥水(動態造型)}}</div>
  +
<div data-attack="1628" data-attribute="4" data-hp="3611" data-monsterid="6229" data-racialtype="2" data-recover="205" data-seriesid="500" data-size="20" data-star="6">{{MonsterLv3|6229|毛拳重擊 ‧ 鐵拳(動態造型)}}</div>
  +
<div data-attack="1659" data-attribute="5" data-hp="2682" data-monsterid="6230" data-racialtype="1" data-recover="465" data-seriesid="500" data-size="20" data-star="6">{{MonsterLv3|6230|詭譎專研 ‧ 布洛傑特(動態造型)}}</div>
  +
<div data-attack="2485" data-attribute="1" data-hp="1735" data-monsterid="6231" data-racialtype="8" data-recover="438" data-seriesid="500" data-size="22" data-star="7">{{MonsterLv3|6231|血泊軍權 ‧ 伊莉莎白}}</div>
  +
<div data-attack="2570" data-attribute="2" data-hp="1809" data-monsterid="6232" data-racialtype="8" data-recover="376" data-seriesid="500" data-size="22" data-star="7">{{MonsterLv3|6232|彈炸軍士 ‧ 潔琪}}</div>
  +
<div data-attack="2396" data-attribute="3" data-hp="1965" data-monsterid="6233" data-racialtype="8" data-recover="418" data-seriesid="500" data-size="22" data-star="7">{{MonsterLv3|6233|統御軍官 ‧ 貝莉}}</div>
  +
<div data-attack="2322" data-attribute="4" data-hp="1888" data-monsterid="6234" data-racialtype="8" data-recover="479" data-seriesid="500" data-size="22" data-star="7">{{MonsterLv3|6234|殘虐軍帥 ‧ 傑克}}</div>
  +
<div data-attack="2606" data-attribute="5" data-hp="1698" data-monsterid="6235" data-racialtype="8" data-recover="370" data-seriesid="500" data-size="22" data-star="7">{{MonsterLv3|6235|箝魄軍閥 ‧ 陶德}}</div>
 
<div data-attack="1575" data-attribute="2" data-hp="3078" data-monsterid="6236" data-racialtype="2" data-recover="359" data-seriesid="500" data-size="20" data-star="6">{{MonsterLv3|6236|銅牛蒸獄 ‧ 皮爾婁(動態造型)}}</div>
 
<div data-attack="1575" data-attribute="2" data-hp="3078" data-monsterid="6236" data-racialtype="2" data-recover="359" data-seriesid="500" data-size="20" data-star="6">{{MonsterLv3|6236|銅牛蒸獄 ‧ 皮爾婁(動態造型)}}</div>
 
<div data-attack="1641" data-attribute="5" data-hp="2819" data-monsterid="6237" data-racialtype="3" data-recover="1007" data-seriesid="500" data-size="40" data-star="8">{{MonsterLv3|6237|萬魔圖騰 ‧ 薩魯曼(造型)}}</div>
 
<div data-attack="1641" data-attribute="5" data-hp="2819" data-monsterid="6237" data-racialtype="3" data-recover="1007" data-seriesid="500" data-size="40" data-star="8">{{MonsterLv3|6237|萬魔圖騰 ‧ 薩魯曼(造型)}}</div>
  +
<div data-attack="1558" data-attribute="1" data-hp="2826" data-monsterid="6244" data-racialtype="1" data-recover="568" data-seriesid="500" data-size="16" data-star="6">{{MonsterLv3|6244|星靈魔導士 ‧ 露西(動態造型)}}</div>
  +
<div data-attack="1856" data-attribute="2" data-hp="2938" data-monsterid="6245" data-racialtype="1" data-recover="388" data-seriesid="500" data-size="16" data-star="6">{{MonsterLv3|6245|火之滅龍魔導士 ‧ 納茲(動態造型)}}</div>
  +
<div data-attack="1566" data-attribute="4" data-hp="3003" data-monsterid="6246" data-racialtype="1" data-recover="509" data-seriesid="500" data-size="16" data-star="6">{{MonsterLv3|6246|妖精女王 ‧ 艾爾莎(動態造型)}}</div>
  +
<div data-attack="1480" data-attribute="2" data-hp="4493" data-monsterid="6248" data-racialtype="4" data-recover="38" data-seriesid="500" data-size="20" data-star="6">{{MonsterLv3|6248|炎龍王 ‧ 伊格尼爾(動態造型)}}</div>
  +
<div data-attack="71" data-attribute="5" data-hp="129" data-monsterid="6999" data-racialtype="1" data-recover="24" data-seriesid="500" data-size="1" data-star="2">{{MonsterLv3|6999|米拉珍}}</div>
 
<div data-attack="1564" data-attribute="2" data-hp="5266" data-monsterid="7001" data-racialtype="4" data-recover="57" data-seriesid="111" data-size="40" data-star="7">{{MonsterLv3|7001|火慾母神 ‧ 莎布尼古拉絲}}</div>
 
<div data-attack="1564" data-attribute="2" data-hp="5266" data-monsterid="7001" data-racialtype="4" data-recover="57" data-seriesid="111" data-size="40" data-star="7">{{MonsterLv3|7001|火慾母神 ‧ 莎布尼古拉絲}}</div>
 
<div data-attack="1643" data-attribute="1" data-hp="2658" data-monsterid="7002" data-racialtype="1" data-recover="567" data-seriesid="111" data-size="40" data-star="7">{{MonsterLv3|7002|大陰陽師 ‧ 安倍晴明}}</div>
 
<div data-attack="1643" data-attribute="1" data-hp="2658" data-monsterid="7002" data-racialtype="1" data-recover="567" data-seriesid="111" data-size="40" data-star="7">{{MonsterLv3|7002|大陰陽師 ‧ 安倍晴明}}</div>
第2,170行: 第2,203行:
 
<div data-attack="1223" data-attribute="3" data-hp="3251" data-monsterid="7014" data-racialtype="1" data-recover="432" data-seriesid="285" data-size="40" data-star="7">{{MonsterLv3|7014|蘭陵王 ‧ 高長恭}}</div>
 
<div data-attack="1223" data-attribute="3" data-hp="3251" data-monsterid="7014" data-racialtype="1" data-recover="432" data-seriesid="285" data-size="40" data-star="7">{{MonsterLv3|7014|蘭陵王 ‧ 高長恭}}</div>
 
<div data-attack="1604" data-attribute="2" data-hp="3866" data-monsterid="7015" data-racialtype="2" data-recover="268" data-seriesid="111" data-size="40" data-star="7">{{MonsterLv3|7015|獠牙怒蟒 ‧ 穆修素}}</div>
 
<div data-attack="1604" data-attribute="2" data-hp="3866" data-monsterid="7015" data-racialtype="2" data-recover="268" data-seriesid="111" data-size="40" data-star="7">{{MonsterLv3|7015|獠牙怒蟒 ‧ 穆修素}}</div>
  +
<div data-attack="1252" data-attribute="1" data-hp="2414" data-monsterid="7016" data-racialtype="3" data-recover="873" data-seriesid="285" data-size="40" data-star="7">{{MonsterLv3|7016|彌留祭禱 ‧ 拜扎克}}</div>
 
<div data-attack="2344" data-attribute="5" data-hp="1711" data-monsterid="7017" data-racialtype="8" data-recover="490" data-seriesid="213" data-size="40" data-star="7">{{MonsterLv3|7017|月色吸血姬 ‧ 特蕾西亞}}</div>
 
<div data-attack="2344" data-attribute="5" data-hp="1711" data-monsterid="7017" data-racialtype="8" data-recover="490" data-seriesid="213" data-size="40" data-star="7">{{MonsterLv3|7017|月色吸血姬 ‧ 特蕾西亞}}</div>
 
<div data-attack="540" data-attribute="1" data-hp="1027" data-monsterid="8001" data-racialtype="3" data-recover="277" data-seriesid="72" data-size="6" data-star="5">{{MonsterLv3|8001|烏蘇拉}}</div>
 
<div data-attack="540" data-attribute="1" data-hp="1027" data-monsterid="8001" data-racialtype="3" data-recover="277" data-seriesid="72" data-size="6" data-star="5">{{MonsterLv3|8001|烏蘇拉}}</div>

2019年1月16日 (三) 21:18的版本

001iLv.0
002iLv.0
003iLv.0
004iLv.0
005iLv.0
006iLv.0
007iLv.0
008iLv.0
009iLv.0
010iLv.0
011iLv.0
012iLv.0
013iLv.0
014iLv.0
015iLv.0
016iLv.0
017iLv.0
018iLv.0
019iLv.0
020iLv.0
021iLv.0
022iLv.0
023iLv.0
024iLv.0
025iLv.0
026iLv.0
027iLv.0
028iLv.0
029iLv.0
030iLv.0
031iLv.0
032iLv.0
033iLv.0
034iLv.0
035iLv.0
036iLv.0
037iLv.0
038iLv.0
039iLv.0
040iLv.0
041iLv.0
042iLv.0
043iLv.0
044iLv.0
045iLv.0
046iLv.0
047iLv.0
048iLv.0
049iLv.0
050iLv.0
051iLv.0
052iLv.0
053iLv.0
054iLv.0
055iLv.0
056iLv.0
057iLv.0
058iLv.0
059iLv.0
060iLv.0
061iLv.0
062iLv.0
063iLv.0
064iLv.0
065iLv.0
066iLv.0
067iLv.0
068iLv.0
069iLv.0
070iLv.0
071iLv.0
072iLv.0
073iLv.0
074iLv.0
075iLv.0
076iLv.0
077iLv.0
078iLv.0
079iLv.0
080iLv.0
081iLv.0
082iLv.0
083iLv.0
084iLv.0
085iLv.0
086iLv.0
087iLv.0
088iLv.0
089iLv.0
090iLv.0
091iLv.0
092iLv.0
093iLv.0
094iLv.0
095iLv.0
096iLv.0
097iLv.0
098iLv.0
099iLv.0
100iLv.0
101iLv.0
102iLv.0
103iLv.0
104iLv.0
105iLv.0
106iLv.0
107iLv.0
108iLv.0
109iLv.0
110iLv.0
111iLv.0
112iLv.0
113iLv.0
114iLv.0
115iLv.0
116iLv.0
117iLv.0
118iLv.0
119iLv.0
120iLv.0
121iLv.0
122iLv.0
123iLv.0
124iLv.0
125iLv.0
126iLv.0
127iLv.0
128iLv.0
129iLv.0
130iLv.0
131iLv.0
132iLv.0
133iLv.0
134iLv.0
135iLv.0
136iLv.0
137iLv.0
138iLv.0
139iLv.0
140iLv.0
141iLv.0
142iLv.0
143iLv.0
144iLv.0
145iLv.0
146iLv.0
147iLv.0
148iLv.0
149iLv.0
150iLv.0
151iLv.0
152iLv.0
153iLv.0
154iLv.0
155iLv.0
156iLv.0
157iLv.0
158iLv.0
159iLv.0
160iLv.0
161iLv.0
162iLv.0
163iLv.0
164iLv.0
165iLv.0
166iLv.0
167iLv.0
168iLv.0
169iLv.0
170iLv.0
171iLv.0
172iLv.0
173iLv.0
174iLv.0
175iLv.0
176iLv.0
177iLv.0
178iLv.0
179iLv.0
180iLv.0
181iLv.0
182iLv.0
183iLv.0
184iLv.0
185iLv.0
186iLv.0
187iLv.0
188iLv.0
189iLv.0
190iLv.0
191iLv.0
192iLv.0
193iLv.0
194iLv.0
195iLv.0
196iLv.0
197iLv.0
198iLv.0
199iLv.0
200iLv.0
201iLv.0
202iLv.0
203iLv.0
204iLv.0
205iLv.0
206iLv.0
207iLv.0
208iLv.0
209iLv.0
210iLv.0
211iLv.0
212iLv.0
213iLv.0
214iLv.0
215iLv.0
216iLv.0
217iLv.0
218iLv.0
219iLv.0
220iLv.0
221iLv.0
222iLv.0
223iLv.0
224iLv.0
225iLv.0
226iLv.0
227iLv.0
228iLv.0
229iLv.0
230iLv.0
231iLv.0
232iLv.0
233iLv.0
234iLv.0
235iLv.0
236iLv.0
237iLv.0
238iLv.0
239iLv.0
240iLv.0
241iLv.0
242iLv.0
243iLv.0
244iLv.0
245iLv.0
246iLv.0
247iLv.0
248iLv.0
249iLv.0
250iLv.0
251iLv.0
252iLv.0
253iLv.0
254iLv.0
255iLv.0
256iLv.0
257iLv.0
258iLv.0
259iLv.0
260iLv.0
261iLv.0
262iLv.0
263iLv.0
264iLv.0
265iLv.0
266iLv.0
267iLv.0
268iLv.0
269iLv.0
270iLv.0
271iLv.0
272iLv.0
273iLv.0
274iLv.0
275iLv.0
276iLv.0
277iLv.0
278iLv.0
279iLv.0
280iLv.0
281iLv.0
282iLv.0
283iLv.0
284iLv.0
285iLv.0
286iLv.0
287iLv.0
288iLv.0
289iLv.0
290iLv.0
291iLv.0
292iLv.0
293iLv.0
294iLv.0
295iLv.0
296iLv.0
297iLv.0
298iLv.0
299iLv.0
300iLv.0
301iLv.0
302iLv.0
303iLv.0
304iLv.0
305iLv.0
306iLv.0
307iLv.0
308iLv.0
309iLv.0
310iLv.0
311iLv.0
312iLv.0
313iLv.0
314iLv.0
315iLv.0
316iLv.0
317iLv.0
318iLv.0
319iLv.0
320iLv.0
321iLv.0
322iLv.0
323iLv.0
324iLv.0
325iLv.0
326iLv.0
327iLv.0
328iLv.0
329iLv.0
330iLv.0
331iLv.0
332iLv.0
333iLv.0
334iLv.0
335iLv.0
336iLv.0
337iLv.0
338iLv.0
339iLv.0
340iLv.0
341iLv.0
342iLv.0
343iLv.0
344iLv.0
345iLv.0
346iLv.0
347iLv.0
348iLv.0
349iLv.0
350iLv.0
351iLv.0
352iLv.0
353iLv.0
354iLv.0
355iLv.0
356iLv.0
357iLv.0
358iLv.0
359iLv.0
360iLv.0
361iLv.0
362iLv.0
363iLv.0
364iLv.0
365iLv.0
366iLv.0
367iLv.0
368iLv.0
369iLv.0
370iLv.0
371iLv.0
372iLv.0
373iLv.0
374iLv.0
375iLv.0
376iLv.0
377iLv.0
378iLv.0
379iLv.0
380iLv.0
381iLv.0
382iLv.0
383iLv.0
384iLv.0
385iLv.0
386iLv.0
387iLv.0
388iLv.0
389iLv.0
390iLv.0
391iLv.0
392iLv.0
393iLv.0
394iLv.0
395iLv.0
396iLv.0
397iLv.0
398iLv.0
399iLv.0
400iLv.0
401iLv.0
402iLv.0
403iLv.0
404iLv.0
405iLv.0
406iLv.0
407iLv.0
408iLv.0
409iLv.0
410iLv.0
411iLv.0
412iLv.0
413iLv.0
414iLv.0
415iLv.0
416iLv.0
417iLv.0
418iLv.0
419iLv.0
420iLv.0
421iLv.0
422iLv.0
423iLv.0
424iLv.0
425iLv.0
426iLv.0
427iLv.0
428iLv.0
429iLv.0
430iLv.0
431iLv.0
432iLv.0
433iLv.0
434iLv.0
435iLv.0
436iLv.0
437iLv.0
438iLv.0
439iLv.0
440iLv.0
441iLv.0
442iLv.0
443iLv.0
444iLv.0
445iLv.0
446iLv.0
447iLv.0
448iLv.0
449iLv.0
450iLv.0
451iLv.0
452iLv.0
453iLv.0
454iLv.0
455iLv.0
456iLv.0
457iLv.0
458iLv.0
459iLv.0
460iLv.0
461iLv.0
462iLv.0
463iLv.0
464iLv.0
465iLv.0
466iLv.0
467iLv.0
468iLv.0
469iLv.0
470iLv.0
471iLv.0
472iLv.0
473iLv.0
474iLv.0
475iLv.0
476iLv.0
477iLv.0
478iLv.0
479iLv.0
480iLv.0
481iLv.0
482iLv.0
483iLv.0
484iLv.0
485iLv.0
486iLv.0
487iLv.0
488iLv.0
489iLv.0
490iLv.0
491iLv.0
492iLv.0
493iLv.0
494iLv.0
495iLv.0
496iLv.0
497iLv.0
498iLv.0
499iLv.0
500iLv.0
501iLv.0
502iLv.0
503iLv.0
504iLv.0
505iLv.0
506iLv.0
507iLv.0
508iLv.0
509iLv.0
510iLv.0
511iLv.0
512iLv.0
513iLv.0
514iLv.0
515iLv.0
516iLv.0
517iLv.0
518iLv.0
519iLv.0
520iLv.0
521iLv.0
522iLv.0
523iLv.0
524iLv.0
525iLv.0
526iLv.0
527iLv.0
528iLv.0
529iLv.0
530iLv.0
531iLv.0
532iLv.0
533iLv.0
534iLv.0
535iLv.0
536iLv.0
537iLv.0
538iLv.0
539iLv.0
540iLv.0
541iLv.0
542iLv.0
543iLv.0
544iLv.0
545iLv.0
546iLv.0
547iLv.0
548iLv.0
549iLv.0
550iLv.0
551iLv.0
552iLv.0
553iLv.0
554iLv.0
555iLv.0
556iLv.0
557iLv.0
558iLv.0
559iLv.0
560iLv.0
561iLv.0
562iLv.0
563iLv.0
564iLv.0
565iLv.0
566iLv.0
567iLv.0
568iLv.0
569iLv.0
570iLv.0
571iLv.0
572iLv.0
573iLv.0
574iLv.0
575iLv.0
576iLv.0
577iLv.0
578iLv.0
579iLv.0
580iLv.0
581iLv.0
582iLv.0
583iLv.0
584iLv.0
585iLv.0
586iLv.0
587iLv.0
588iLv.0
589iLv.0
590iLv.0
591iLv.0
592iLv.0
593iLv.0
594iLv.0
595iLv.0
596iLv.0
597iLv.0
598iLv.0
599iLv.0
600iLv.0
601iLv.0
602iLv.0
603iLv.0
604iLv.0
605iLv.0
606iLv.0
607iLv.0
608iLv.0
609iLv.0
610iLv.0
611iLv.0
612iLv.0
613iLv.0
614iLv.0
615iLv.0
616iLv.0
617iLv.0
618iLv.0
619iLv.0
620iLv.0
621iLv.0
622iLv.0
623iLv.0
624iLv.0
625iLv.0