FANDOM

Ken2812221

管理員
  • 我住在臺灣
  • 我的工作是學生
  • 我是
(版本间的差异) | 留言墙:Ken2812221
第29行: 第29行:
 
|魅惑傾城{{#switch:skill
 
|魅惑傾城{{#switch:skill
 
|skill= 
 
|skill= 
{{!}}-
+
|-
 
!初始冷卻回合
 
!初始冷卻回合
{{!}}29
+
|29
{{!}}-
+
|-
 
!{{Texttip|最小冷卻回合|技能等級"最大"時的冷卻回合}}
 
!{{Texttip|最小冷卻回合|技能等級"最大"時的冷卻回合}}
{{!}}15
+
|15
 
|cskill= 
 
|cskill= 
{{!}}-
+
|-
 
!{{Texttip|等級條件|雙方均需達到此等級才能發動技能}}
 
!{{Texttip|等級條件|雙方均需達到此等級才能發動技能}}
{{!}}?}}
+
|?}}
 
|-
 
|-
 
!技能效果
 
!技能效果
第44行: 第44行:
 
|-
 
|-
 
{{#ifeq:skill|cskill|!組合
 
{{#ifeq:skill|cskill|!組合
{{!}}
+
|
{{{!}}
+
{|
{{!}}style="border: 0px none transparent"{{!}}
+
|style="border: 0px none transparent"|
{{!}}style="border: 0px none transparent"{{!}}{{EvoPlus}}
+
|style="border: 0px none transparent"|{{EvoPlus}}
{{!}}style="border: 0px none transparent"{{!}}
+
|style="border: 0px none transparent"|
{{!}}}
+
|}
 
|!召喚獸
 
|!召喚獸
{{!}}}}
+
|}}
 
|}
 
|}
 
[[Category:技能]]
 
[[Category:技能]]
第59行: 第59行:
 
|[[魅惑傾城]]
 
|[[魅惑傾城]]
 
{{#switch:skill
 
{{#switch:skill
|skill = {{!}}29{{!!}}15{{!!}}
+
|skill = |29||15||
|lskill = {{!}}
+
|lskill = |
|refskill = {{!}}
+
|refskill = |
|cskill = {{!}}?
+
|cskill = |?
{{!}}
+
|
{{{!}}
+
{|
{{!}}style="border: 0px none transparent"{{!}}
+
|style="border: 0px none transparent"|
{{!}}style="border: 0px none transparent"{{!}}{{EvoPlus}}
+
|style="border: 0px none transparent"|{{EvoPlus}}
{{!}}style="border: 0px none transparent"{{!}}
+
|style="border: 0px none transparent"|
{{!}}}
+
|}
 
}}
 
}}
 
|20 秒內,可任意移動符石而不會發動消除;消除的符石數目愈多,攻擊力提升愈多,最大 2.2 倍 (只計算首批消除的符石數目)
 
|20 秒內,可任意移動符石而不會發動消除;消除的符石數目愈多,攻擊力提升愈多,最大 2.2 倍 (只計算首批消除的符石數目)
第94行: 第94行:
 
|傾世絕色{{#switch:lskill
 
|傾世絕色{{#switch:lskill
 
|skill= 
 
|skill= 
{{!}}-
+
|-
 
!初始冷卻回合
 
!初始冷卻回合
{{!}}?
+
|?
{{!}}-
+
|-
 
!{{Texttip|最小冷卻回合|技能等級"最大"時的冷卻回合}}
 
!{{Texttip|最小冷卻回合|技能等級"最大"時的冷卻回合}}
{{!}}?
+
|?
 
|cskill= 
 
|cskill= 
{{!}}-
+
|-
 
!{{Texttip|等級條件|雙方均需達到此等級才能發動技能}}
 
!{{Texttip|等級條件|雙方均需達到此等級才能發動技能}}
{{!}}?}}
+
|?}}
 
|-
 
|-
 
!技能效果
 
!技能效果
第109行: 第109行:
 
|-
 
|-
 
{{#ifeq:lskill|cskill|!組合
 
{{#ifeq:lskill|cskill|!組合
{{!}}
+
|
{{{!}}
+
{|
{{!}}style="border: 0px none transparent"{{!}}
+
|style="border: 0px none transparent"|
{{!}}style="border: 0px none transparent"{{!}}{{EvoPlus}}
+
|style="border: 0px none transparent"|{{EvoPlus}}
{{!}}style="border: 0px none transparent"{{!}}
+
|style="border: 0px none transparent"|
{{!}}}
+
|}
 
|!召喚獸
 
|!召喚獸
{{!}}}}
+
|}}
 
|}
 
|}
 
[[Category:技能]]
 
[[Category:技能]]
第124行: 第124行:
 
|[[傾世絕色]]
 
|[[傾世絕色]]
 
{{#switch:lskill
 
{{#switch:lskill
|skill = {{!}}?{{!!}}?{{!!}}
+
|skill = |?||?||
|lskill = {{!}}
+
|lskill = |
|refskill = {{!}}
+
|refskill = |
|cskill = {{!}}?
+
|cskill = |?
{{!}}
+
|
{{{!}}
+
{|
{{!}}style="border: 0px none transparent"{{!}}
+
|style="border: 0px none transparent"|
{{!}}style="border: 0px none transparent"{{!}}{{EvoPlus}}
+
|style="border: 0px none transparent"|{{EvoPlus}}
{{!}}style="border: 0px none transparent"{{!}}
+
|style="border: 0px none transparent"|
{{!}}}
+
|}
 
}}
 
}}
 
|連擊 (Combo) 時攻擊力大幅提升 125%
 
|連擊 (Combo) 時攻擊力大幅提升 125%

2014年7月14日 (一) 03:43的版本

Pet595
名稱 傾世媚狐 ‧ 蘇妲己 屬性
編號
595 稀有 7★ 空間 20 種族 妖精類 系列 西遊神
最大
Lv
99 經驗
曲線
600萬 滿級
經驗
6000000

基本屬性

生命力 攻擊力 回復力 總計 強化經驗 金幣值
Lv 1 1054619379 2052 Lv1 0 0
Lv
最大
20141189859 4062 每Lv +0 +0
主動技 名稱 魅惑傾城 Lv.1
初始CD
29 Lv. 15
最小CD
15
效果 20 秒內,可任意移動符石而不會發動消除;消除的符石數目愈多,攻擊力提升愈多,最大 1.9 倍 (只計算首批消除的符石數目)
隊長技 名稱 傾世絕色
效果 連擊 (Combo) 時攻擊力提升 125%
潛能解放 230i EvoArrow 595i
來源 友情
封印
魔法石
封印
其他
關卡
除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。